PenSam Logo

Ar­bejds­gi­ver: Sådan ind­be­ta­ler du pension for din me­d­ar­bej­der til PenSam

Se hvordan du let indbetaler til pension i PenSam via dit lønsystem

Hvornår skal du indbetale pension?

  • Når du har indgået overenskomst med FOA, skal du indbetale pensionsbidrag for din medarbejder til PenSam (det fremgår af overenskomsten)
  • Når du ikke har indgået overenskomst med FOA, men har en medarbejder, der arbejder inden for FOAs overenskomstområde, så ring til os og hør om mulighederne

Hvordan kan du nemt indberette og indbetale pension?

Nets overførselsservice
Indberet pensionen via dit lønsystem og benyt Nets Overførselsservice. 

PenSam's PBS-nummer er 00700460.

Basisoplysninger
Følgende basisoplysninger skal altid indberettes:

  • Virksomhedens CVR-nr.
  • Medarbejderens CPR-nr.
  • Medarbejderens faggruppenummer (pensionsgruppe etc) - kontakt os for at få det oplyst
  • Pensionsbidraget i kroner og øre
  • Pensionsbidragsprocenten
  • Pensionsbidragets valørmåned
Det er vigtigt at indbetale pensionen korrekt og rettidigt samtidig med lønnen. Fejl eller mangler kan betyde, at din medarbejders forsikringsdækning og pension bliver mindre eller helt bortfalder. Virksomheden kan i så fald være erstatningspligtig for medarbejderens eventuelle tab. Virksomheden kan blive pålagt at betale morarenter ved for sen indbetaling.

Har du spørgsmål, så ring til Indbetalingsservice på 44 39 33 11.

Åbningstider:

mandag-onsdag kl. 09.00-16.00
torsdag-fredag kl. 10.00-16.00 

,

Find svar om indberetning

Pension i hverdagen

Har du fået en ny medarbejder, eller en ny elev? Holder en medarbejder op? Få svar på, hvad du gør i nogle af de mest almindelige situationer i hverdagen.

Se de typiske situationer her