Betingelser

Her finder du de forsikringsbetingelser, der gælder for din pension i PenSam.

Sådan finder du dine betingelser

For at finde de rigtige forsikringsbetingelser, skal du kende navnet på din ordning. Hvis du ikke kender navnet, kan du finde det ved at logge ind.

Når du har navnet på din ordning, kan du finde betingelserne nedenfor. Hvilke betingelser, der gælder for dig, afhænger også af, hvornår du fik din pension i PenSam. 

Log på og find navnet på din ordning
,

Brug for rådgivning?

Betingelser, hvis du har fået pension hos os efter den 1. juli 1999.

Her finder du dine betingelser for de pensionsordninger, der er i pensionsmodellen Fleksion. Du kan se hvilken pensionsmodel, du har, på forsiden af det pensionsoverblik, du får i e-Boks.

Betingelser, hvis du har fået pension hos os mellem 1. januar 1991 og 1. juli 1999.

Her finder du dine betingelser for de pensionsordninger, der er i pensionsmodellen Tradition. Du kan se hvilken pensionsmodel, du har, på forsiden af det pensionsoverblik, du får i e-Boks.

Betingelser hvis du har fået pension hos os før 1991

Her finder du dine betingelser, hvis du har fået din pension i PenSam før den 1. januar 1991. Bemærk at hvis du har indbetalt efter 1991 har du også en anden pension i PenSam.

Betingelser for PMF Pension

Her finder du dine betingelser, hvis du har din pension i PMF Pension.

Betingelser for Hold Fast Gruppeforsikring

Hvis du er i Pensionsordningen for ledere eller er under FOA's Kost og Service sektor, har du Hold Fast gruppeforsikring i din pensionsordning (sundhedsordning).

Betingelser for Hold Fast Privatansat

Her finder du dine betingelser for Hold Fast Privatansat, som du er omfattet af, hvis du arbejder på en virksomhed, der har overenskomst mellem FOA og DI/SBA (sundhedsordning).

Betingelser for FOA Forsikringer

Her finder du betingelser for forsikringer, der gælder for medlemmer af FOA, hvis de IKKE er dækket af en tilsvarende forsikring via deres pension.

Det spørger andre om