PenSam Logo

Forsikringer, der er en del af FOA-medlemskabet

Her kan du se de forsikringer, du automatisk er dækket af, når du er medlem af FOA

Du har to forsikringer, som du automatisk er dækket af, når du er medlem af FOA.

FOA Gruppeliv og FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme dækker dig, hvis du ikke har ret til en udbetaling via din pensionsordning. Nedenfor kan du klikke og læse mere om de to forsikringer. Her står også, hvordan du er dækket, hvis du har din pensionsordning i PenSam.  

Forsikringer til FOA medlemmer

Du skal kontakte PenSam på 44 39 39 39 for at få penge udbetalt fra FOA's forsikringer.

Om dækning via din pension

Får du indbetalt til din pensionsordning i PenSam, er du som hovedregel dækket af forsikringer via pensionsordningen i stedet for af  forsikringerne via medlemskab af FOA.

Du kan altid se, hvordan du er dækket af forsikringer i din pensionsordning ved at logge ind.

Log ind på Min Pension