Forsikringer, der er en del af FOA-medlemskabet

Her kan du se de forsikringer, du automatisk er dækket af, når du er medlem af FOA

Du har tre forsikringer, som du automatisk er dækket af, når du er medlem af FOA.

FOA Ulykke forsikrer dig, hvis du får en skade i din fritid. Klik nedenfor og læs mere om den (OBS! Ophører med udgangen af 2019) .

FOA Gruppeliv og FOA Forsikring ved visse kristiske sygdomme dækker dig, hvis du ikke har ret til en udbetaling via din pensionsordning. Nedenfor kan du klikke og læse mere om de to forsikringer. Her står også, hvordan du er dækket, hvis du har din pensionsordning i PenSam.