PenSam Logo

Vilkår for FOA Fordele

Alle medlemmer eller ansatte i fagforeningen FOA, kan få FOA Fordele.

FOA Fordele

Hvem kan få FOA Fordele? 

Alle medlemmer eller ansatte i fagforeningen FOA, kan få FOA Fordele.

Hvad sker der, hvis du melder dig ud af FOA?

Melder du dig ud af FOA, eller ikke er ansat hos FOA længere (pensionering undtaget), ophører din adgang til FOA Fordele. Dine bankprodukter bliver derefter flyttet over på PenSam Bank’s almindelige prisliste.

 

Kontakt os

Ring til os eller bestil en opringning

Se kontaktmuligheder

Hvad sker der, når du bliver pensionist?

Hvis du er medlem af FOA, når du går på pension, beholder du dine FOA Fordele i PenSam Bank. Melder du dig ud af FOA efter din pensionering, eller er du FOA ansat og går på pension, opretholder du din adgang til FOA Fordele for de produkter, som blev oprettet, da du stadig var medlem eller ansat hos FOA. Ved disse produkters udløb, har du ikke mulighed for at oprette nye produkter med FOA Fordele. PenSam Bank informerer pårørende ved ophør af FOA Fordele.
 

Misligholdelse

Ved din misligholdelse af produkter omfattet af FOA Fordele overgår de omfattede produkter til PenSam Bank’s almindelige vilkår og priser.
 

Samtykke

Er du berettiget til FOA Fordele skal du give PenSam Bank samtykke til at udveksle personoplysninger med FOA, som led i valideringen af dit medlemskab eller ansættelse hos FOA og sammenkøre de modtagne personoplysninger med CPR-registret. 
 

Kreditvurdering

Alle, der er berettigede til FOA Fordele og FOA Fordele Ung/Elev, bliver kreditvurderet på lige vilkår med alle andre kunder i PenSam Bank.
 

Forretningsbetingelser

Med mindre andet specifikt fremgår af vilkårene for FOA Fordele , finder PenSam Bank’s Almindelige forretningsbetingelser anvendelse på produkter omfattet af FOA Fordele.