Hvad er PenSam Bank?

PenSam Bank er en privatkundebank, og er et 100 % ejet datterselskab af PenSam Holding A/S og en del af PenSam koncernen.

Vores produkter og rådgivning tilbydes alene til medlemmer og ansatte i FOA (Fag og Arbejde) og PenSam samt deres familie.

PenSam Banks målsætning og primære forretningsgrundlag er at kunne:

  • levere gode finansielle produkter til vores kunder
  • udbyde enkle og attraktive bankprodukter
  • tilbyde konkurrencedygtige vilkår

PenSam Bank har ikke filialer rundt om i landet, men fungerer som en internetbank. Derved sparer vi udgifter til drift og vedligehold, som kan overføres til dig som kunde i form af konkurrencedygtige priser.

PenSam Bank blev etableret i 1989, som et yderligere pensionstilbud til PenSam's kunder.

Ligesom resten af PenSam koncernen ønsker PenSam Bank tilfredse kunder, og foretager derfor jævnligt tilfredshedsundersøgelser, og tilpasser hele tiden vores produktsortiment, så det matcher kundernes behov.

 

Ledelse af PenSam Bank

PenSam Banks bestyrelse vurderer løbende sine kompetencer i forhold til virksomhedens aktiviteter og risici. Du kan læse mere herom her, hvor du også kan læse om bestyrelsens mangfoldighedspolitik.
 
PenSam Bank har vedtaget en lønpolitik, som du kan finde her.
 
PenSam Bank har både personalemæssige og økonomiske ressourcer til at sikre tiltrækkelige muligheder for introduktions- og efteruddannelse af selskabets ledelse. For så vidt angår bestyrelsen, kan du læse mere her.
 
PenSam Bank er et mindre pengeinstitut med en relativt simpel organisationsstruktur. PenSam Banks ledelse har vedtaget en række politikker og retningslinjer, som udgør de overordnede rammer for at sikre en effektiv og forsigtig ledelse af PenSam Bank (bl.a. ved adskillelse af opgaver i organisationen og forebyggelse af interessekonflikter). De overordnede politikker og retningslinjer udmøntes i de enkelte afdelinger i PenSam Bank i udførlige interne styringsdokumenter, hvorved ledelsens overordnede ramme for effektiv og forsigtig ledelse af PenSam Bank forankres i organisationen. PenSam Bank har en compliancefunktion og en risikostyringsfunktion, der begge er selvstændige og uafhængige. Compliancefunktionen fører tilsyn med PenSam Banks overholdelse af såvel eksterne som interne regler og har i den sammenhæng vurderet, at der er tilstrækkelig adskillelse af opgaver og forebyggelse af interessekonflikter i organisation.  Risikostyringsfunktionen fører tilsyn med PenSam Banks risici og medvirker således til en forsigtig ledelse af PenSam Bank.”