PenSam Logo

Særlig afgift ved ind­be­ta­ling til Al­ders­op­spa­ring eller Al­der­s­for­sik­ring

Skattestyrelsen vil opkræve en særlig afgift, hvis reglerne for indbetaling til Aldersopsparing eller Aldersforsikring ikke er overholdt. Læs her om de regler, du skal være opmærksom på.

Du kan ikke indbetale mere end 8.800 kr. årligt (2023) til en Aldersforsikring eller Aldersopsparing, hvis du får eller har fået UDbetalt pension (se nedenfor). Dette gælder uanset, om udbetalingen er sket fra PenSam eller fra et andet pensionsselskab.

Har du alligevel indbetalt mere end ovenstående beløb, vil Skattestyrelsen trække en afgift på 40% af din indbetaling til Aldersforsikring eller Aldersopsparing udover dette beløb.

Herunder kan du se, hvilke typer UDbetaling der vil medføre, at Skattestyrelsen trækker en afgift.

  • Udbetaling fra en løbende fradragsberettiget pensionsordning - som for eksempel livsvarig alderspension, delpension eller ratepension, hvis udbetalingen enkeltvis overstiger 500 kr. årligt.
  • Har du fået udbetalt månedlig PenSam førtidspension, og udbetalingen ved udløbet af pensionen er fortsat som alderspension, gælder dette også som udbetaling, der vil medføre afgift.
  • Ved ændring af en løbende udbetaling af alderspension til en engangsudbetaling, hvor beløbet er på over 1.000 kr.
  • Ophævelse af pensionsordningen (genkøb), som du selv har bedt om mindre end 10 år før din folkepensionsalder
  • Udbetaling af indekskontrakter (før 67 år)
  • Udbetaling fra tjenestemandsordninger (ved alder) før pligtmæssig udbetalingsalder

Bemærk, at du kan undgå at betale den høje afgift og nøjes med en afgift på 4%, hvis du senest den 19.01 i det efterfølgende kalenderår kontakter os og aftaler, at indbetalingen i stedet skal gå til en anden pensionstype - for eksempel livsvarig alderspension eller ratepension.