Publiceret 07-10-2019

PenSam i toppen blandt danske klimainvestorer

I ny analyse fra WWF Verdensnaturfonden ligger PenSam placeret i topfeltet blandt danske pensionsselskaber, når det gælder indsats for klimaet.

I ny undersøgelse har WWF Verdensnaturfonden analyseret de 16 største danske pensionsselskabers indsats for klimaet. Her scorer PenSam 10 ud af 12 mulige point og placerer sig i toppen blandt investorerne.

I rapporten kortlægges pensionsselskabernes udvikling indenfor klima med fokus på integration af klimahensyn i investeringspolitik, klimamål og åbenhed og frasalg af investeringer i både fossile selskaber og grøn energi.

”Det seneste år har vi arbejdet fokuseret på at få indarbejdet klima i vores investeringsarbejde i en helhed. Det gælder i forhold til flere grønne investeringer, måling af CO2-aftrykket i vores investeringer, påvirkning af selskaber, der skal i en mere klimavenlig retning og frasalg af selskaber inden for olie, kul og tjæresand. Og derfor er vi selvfølgelig tilfredse med anerkendelsen i WWF’s undersøgelse,” siger Torsten Fels, adm. direktør i PenSam.

”I PenSam sætter vi pris på input fra WWF og andre aktører, fordi arbejdet med at integrere klimaudfordringer i vores investeringer er en vedvarende indsats her i PenSam,” siger Torsten Fels.

Generelt viser WWF Verdensnaturfondens rapport, at flere pensionsselskaber har rykket på klimadagsordenen, hvor bl.a. MP Pension og PKA også er i toppen.

PenSam arbejder med klima på tre niveauer:

1. Vi har skruet op for vores grønne investeringer, og det seneste år har vi investeret 1 mia. kroner direkte i vedvarende energi-projekter: en solcellepark i Californien og vindmøller i Texas og i Sverige. Vi kommer de kommende år til at foretage yderligere investeringer i vedvarende energi, og derudover vil investeringer i grønne selskaber, grønne obligationer og klimavenlige ejendomme fylde mere.

2. PenSam er gået med i Climate Action 100+, hvor investorer fra hele verden er gået sammen for at presse globale virksomheder til at mindske deres CO2-udledning og ændre til en bæredygtig forretningsmodel.

3. Samtidig har vi valgt at udelukke over 100 selskaber, der fokuserer på olie, kul og tjæresand. Det er selskaber, hvis forretningsmodel ikke er forenelig med Paris-aftalens mål om en max temperaturstigning på to grader. Det er selskaber, hvor deres forretningsmodel primært baserer sig på fossile brændstoffer og her mener vi ikke, at aktivt ejerskab gør en forskel.

Læs hele rapporten fra WWF Verdensnaturfonden her: