PenSam Logo

27-06-2024

PenSam og PKA sælger en del af ejer­ska­bet i AIP Ma­na­ge­ment til Sto­re­brand

For at sikre udvikling af infrastrukturforvalteren AIP har PenSam sammen med PKA og de øvrige partnere i AIP indgået en aftale om at øge Storebrands ejerskab.

Del:Print:

PenSam indgik i 2018 et partnerskab med PKA om investeringer i infrastrukturaktiver gennem forvalteren AIP Management, som er stiftet af PKA, og som har et samlet tilsagn fra investorer på 60 mia. kr. PenSam har opnået et højt langsigtet afkast til medlemmernes pensioner med partnerskabet i AIP, som norske Storebrand blev en del af i 2020.

For at fortsætte de gode takter, er det nødvendigt at udvikle AIP. Derfor har vi i PenSam indgået en aftale med PKA, de øvrige partnere i AIP og Storebrand om at øge Storebrands direkte ejerskab i AIP. Storebrand bliver således majoritetsejer med et direkte ejerskab på 60 %.

Storebrand kan med sin størrelse og kommercielle platform bidrage til at accelerere fremdriften mod en CO2-neutral økonomi og bidrage til indfrielse af vores mål om investering i grøn omstilling. Samtidig kan det øgede ejerskab hos Storebrand gøre endnu flere investorer i stand til at investere i energiomstillingen.

AIP vil fortsat blive ledet af de nuværende partnere under AIP-navnet. Ejerne, som udover Storebrand fortsat omfatter PenSam og PKA samt de øvrige partnere i AIP, vil bygge videre på det stærke samarbejde for at videreudvikle og styrke AIP-platformen.

”For at fastholde den positive udvikling i AIP og sikre en organisation, der kan investere i og forvalte infrastrukturaktiver, er det nødvendigt at udvide vores investeringstilbud indenfor denne type aktiver og dermed tiltrække flere investorer. Det kan vi ved at øge Storebrands ejerskab,” siger Torsten Fels, adm. direktør i PenSam, og fortsætter:

”Vi er meget tilfredse med samarbejdet med PKA, Storebrand og de øvrige partnere, og vi forventer, at Storebrands øgede ejerskab af AIP vil sikre en fortsat professionel og omkostningseffektiv forvaltning, bl.a. med baggrund i deres stærke markedsposition og kontakter i investeringsverden.”

Om AIP Management

AIP Management er specialiseret i energi- og infrastrukturinvesteringer, der bidrager til energiomstillingen i Europa og Nordamerika. Teamet består af 90 fagfolk med omfattende ekspertise inden for investeringer og energi på kontorer i København, London, Madrid og New York. Til dato har AIP investeret over 7 milliarder euro i energiomstillingsaktiver. Dette omfatter vedvarende energiaktiver med en kapacitet på ca. 7 GW. Når de er fuldt operationelle, vil AIP's investeringer bidrage til at undgå 10 millioner tons drivhusgasser og støtte omkring 5,9 millioner husstande med vedvarende elektricitet.

Om Storebrand
Storebrand er en nordisk finanskoncern, der leverer sikkerhed og økonomisk tryghed for mennesker og virksomheder. Storebrand tilbyder bæredygtige løsninger og opfordrer deres kunder til at tage gode økonomiske beslutninger for fremtiden. Deres mål: Vi skaber en lysere fremtid. Storebrand har omkring 55.000 erhvervskunder, 2,2 millioner enkeltkunder og administrerer 1.281 milliarder NOK. Koncernen har hovedkontor i Lysaker uden for Oslo, Norge. Storebrand (STB) er noteret på Oslo Børs

Om PKA
PKA er en af Danmarks største pensionskasser. De leverer livsvarig tryghed til et fællesskab af over 360.000 medlemmer fra social- og sundhedsområdet. Medlemmerne er også ejerne. På vegne af dem forvalter PKA en formue på 440 milliarder kroner, som de blandt andet investerer i sol, vind og verdensmål.

Om PenSam
PenSam leverer arbejdsmarkedspensioner til 500.000 danskere inden for FOAs faggrupper. Det gælder lønmodtagere, der udfører kerneopgaver i det danske velfærdssamfund, primært kommuner, men også regioner og private virksomheder.

Læs mere om PenSams ansvarlige investeringer