PenSam Logo

04-06-2024

Ind­kal­del­se til ek­stra­or­di­nær ge­ne­ral­for­sam­ling i PenSam Pension

Tirsdag den 18. juni 2024 kl. 09.00

Del:Print:

Indkaldelse

PenSam Pension forsikringsaktieselskab (CVR-nr. 14 63 89 03) afholder i henhold til vedtægternes § 10 ekstraordinær generalforsamling

Tirsdag den 18.06.2024 kl. 9.00
i PenSam, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum

 

Dagsordenen er følgende:

  1. Valg af dirigent

  2. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår.