PenSam Logo

04-06-2024

Ind­kal­del­se til ek­stra­or­di­nær ge­ne­ral­for­sam­ling i PenSam Holding

Tirsdag den 18. juni 2024 kl. 10.00

Del:Print:

Indkaldelse

PenSam Holding A/S (CVR-nr. 12 62 95 32) afholder i henhold til vedtægternes § 10 ekstraordinær generalforsamling

Tirsdag den 18.06.2024 kl. 10.00
i PenSam, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum

 

 Dagsordenen er følgende:

  1. Valg af dirigent

  2. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår.