PenSam Logo

01-03-2024

Ind­kal­del­se til ordinær ge­ne­ral­for­sam­ling i PenSam Holding

Fredag den 22. marts 2024

Del:Print:

Indkaldelse

PenSam Holding A/S (CVR-nr. 12 62 95 32) afholder i henhold til vedtægternes § 10 ordinær generalforsamling

fredag den 22.03.2024 kl. 09.30-10.00
i PenSam, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum


Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning og ledelsesberetning
      samt beslutning om godkendelse af årsrapporten, herunder anvendelse af overskud eller dækning af
      underskud, og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.

4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for igangværende regnskabsår.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter for disse.

6. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vederlagspolitik.

7. Eventuelle forslag fra aktionærer.