PenSam Logo

01-03-2024

Ind­kal­del­se til ek­stra­or­di­nær ge­ne­ral­for­sam­ling i PenSam Pension

Mandag den 4. marts 2024

Del:Print:

Indkaldelse

PenSam Pension forsikringsaktieselskab (CVR-nr. 14 63 89 03) afholder i henhold til vedtægternes § 10 ekstraordinær generalforsamling

mandag den 04.03.2024 kl. 09.30-10.00
i PenSam, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum


Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent.


2.  Bestyrelsen stiller forslag om at ændre vedtægterne i selskabet som følger

2.1.  vedtægtens § 14 ændres, så repræsentantskabet ikke længere skal vælges på selskabets
           ordinære generalforsamling,

2.2. vedtægtens § 26 ændres, så det fremgår, at repræsentantskabet udgøres af det til enhver tid værende
            Medlemsforum,

2.3. vedtægtens § 27 ændres, så det fremgår, at repræsentantskabsmødet afholdes senest 2 uger før
            selskabets ordinære generalforsamling, og så afgørelser træffes ved almindeligt flertal i stedet for
            kvalificeret flertal. Derudover foretages der redaktionelle ændringer, så indholdet tydeliggøres, og der
            fremadrettet sondres mellem ordinære og ekstraordinære repræsentantskabsmøder, samt

2.4. vedtægtens § 28 ændres, så det fremgår, at repræsentantskabets valgte medlem og suppleant
            til bestyrelsen indtræder på selskabets ordinære generalforsamling.


3. Eventuelle forslag fra aktionærer.