PenSam Logo

01-03-2024

Års­med­del­el­se 2023

Højt investeringsafkast på 17,3 mia. kr. til medlemmerne

Del:Print:

Pensionsforretning

  • Afkast på 12,8% før skat i pensionskonceptet "Fleksion"
  • Administrationsomkostninger pr. forsikret faldt til 303 kr.
  • Pensionsudbetalinger steg til 5,3 mia. kr. 

2023 har været et godt år for medlemmerne i PenSam Pension med høje investeringsafkast og fortsat lave omkostninger. Dette har afgørende betydning for en god tilvækst i medlemmernes pensionsopsparing.

Investeringsafkastet før skat blev på 17,3 mia. kr. i 2023. Hovedparten af medlemmerne har deres pensionsordning i pensionskonceptet ”Fleksion”, hvor afkastet udgjorde 12,8%. Målt over de seneste fem år udgjorde afkastet gennemsnitligt 7,4% pr. år, hvilket er blandt de bedste i branchen.

Administrationsomkostningerne faldt fra 317 kr. til 303 kr. opgjort som gennemsnitlige omkostninger pr. forsikret. Omkostningerne vurderes at have et tilfredsstillende niveau, og der er ikke forventninger om yderligere omkostningsreduktioner.   

De løbende indbetalinger og overførsler til PenSam steg med 0,6 mia. kr. Stigningen modsvares af øget skattebetaling vedrørende produktet aldersforsikring, som blev implementeret i 2023, og hvor ydelsen beskattes på indbetalingstidspunktet. De samlede præmieindtægter udgjorde 6,8 mia. kr. og er på samme niveau som sidste år.

Pensionsudbetalingerne udgjorde 5,3 mia. kr. og har en fortsat stigende trend. Dette skyldes flere og større udbetaling af alderspensioner, og fortsat stigende antal tilkendelse af førtids- og seniorpension.

Tabel 1 | Hovedtal for PenSam Pension

I mio. kr.
 
     2023
      2022
 Præmieindtægter
 
    6.803
     6.842
 Pensionsudbetalinger
 
  5.294
     4.701
 Investeringsafkast 
 
17.323
   -22.357
 Administrationsomkostninger 
 
   181
      190
 Egenkapital
 
      313
      178
 Kollektive bonuspotentialer
 
 22.807
   15.352
 Investeringsaktiver 
 
183.373
 171.073
 Solvensdækning
 
     556%
  440%

 

Bankforretning

PenSam Bank fik i 2023 et resultat før skat på 35 mio. kr. Resultatet er påvirket af renteforhøjelser på udlån samt positive kursreguleringer på obligationsporteføljen.

Tabel 2 | Hovedtal for PenSam Bank                            
I mio. kr.
 
       2023
       2022
 Rente- og gebyrindtægter
 
    93,0
         87,5
 Nedskrivning på udlån 
 
       0,9
          0,1
 Administrationsomkostninger
 
       73,9
        68,4
 Resultat af primær bankdrift
 
        11,7
         12,1
 Kursreguleringer
 
    16,8
         -40,6
 Årets resultat før skat
 
     35,0
        -21,4

 

Se årsrapporter her