PenSam Logo

12-06-2023

Ind­kal­del­se til ek­stra­or­di­nær ge­ne­ral­for­sam­ling i PenSam Pension

lørdag den 1. juli 2023

Del:Print:

Indkaldelse

PenSam Pension forsikringsaktieselskab (CVR-nr. 14 63 89 03) afholder i henhold til vedtægternes § 10 ekstraordinær generalforsamling

lørdag den 01.07.2023 kl. 09.00
i PenSam, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum


Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Fusion af PenSam Pension forsikringsaktieselskab og PenSam A/S

I.  Bestyrelsen stiller forslag om fusion af PenSam Pension forsikringsaktieselskab og PenSam A/S i henhold til fusionsplanen.

II. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne som følge af beslutning om fusion og den indeholdte kapitalforhøjelse.
   
    Bestyrelsen anmoder samtidig om generalforsamlingens bemyndigelse til at foretage eventuelle redaktionelle ændringer samt redaktionelle ændringer af det vedtagne som Erhvervsstyrelsen
eller Finanstilsynet måtte kræve eller anbefale.