PenSam Logo

19-01-2023

Ind­kal­del­se til ek­stra­or­di­nær ge­ne­ral­for­sam­ling i PenSam Pension

Mandag den 23. januar 2023

Del:Print:

Indkaldelse

PenSam Pension forsikringsaktieselskab (CVR-nr. 14 63 89 03) afholder i henhold til vedtægternes § 10 ekstraordinær generalforsamling

Mandag den 23.01.2023 kl. 09.30-10.00
i PenSam, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum


Dagsordenen er følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af bestyrelsesmedlem og eventuel suppleant.
  3. Eventuelle forslag fra aktionærer.