PenSam Logo

31-10-2023

Ind­kal­del­se til ek­stra­or­di­nær ge­ne­ral­for­sam­ling i PenSam For­sik­ring A/S

tirsdag den 31. oktober 2023

Del:Print:

Indkaldelse

Til kapitalejerne i Pensam Forsikring A/S, CVR-nummer 17118188

I henhold til selskabslovens § 89 og vedtægternes § 10 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Pensam Forsikring A/S til afholdelse tirsdag, den 31. oktober 2023, kl. 14:00 på adressen Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø, med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår, at advokat Jens Steen Jensen vælges som dirigent.

2. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder valg af formand 

3. Ændring af navn 
Bestyrelsen indstiller, at § 1 i vedtægterne ændres, således at Pensam Forsikring A/S får et nyt navn. 

4. Eventuelt 


Furesø, den 31. oktober 2023 
PenSam Forsikring A/S
Bestyrelsen