PenSam Logo

08-02-2023

Ind­kal­del­se til ek­stra­or­di­nær ge­ne­ral­for­sam­ling i PenSam For­sik­ring

fredag den 10. februar 2023

Del:Print:

Indkaldelse

PenSam Forsikring A/S (CVR-nr. 17 11 81 88) afholder i henhold til vedtægternes § 10 ekstraordinær generalforsamling

Fredag den 10.02.2023 kl. 09.30-10.00
i PenSam, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum


Dagsordenen er følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Forslag fra bestyrelsen i Selskabet om forhøjelse af selskabskapitalen ved kontant indskud og som konsekvens heraf ændring af Selskabets vedtægter.
  3. Eventuelle forslag fra aktionærer.