PenSam Logo

28-11-2022

PenSam og Oxfam kræver skattetransparens fra oliegiganten ConocoPhillips

Sammen med NGO-organisationen Oxfam kræver PenSam åbenhed om den amerikanske oliegigant ConocoPhillips’ skattepraksis. Kravet bliver stillet som forslag på selskabets kommende generalforsamling og sker på baggrund af tilfælde om aggressiv skatteadfærd og en generel hemmeligholdelse af skatteinformationer for offentligheden.

Del:Print:

Den amerikanske oliegigant ConocoPhillips er de senere år kommet i vælten, fordi selskabet mørklægger centrale skatteinformationer for offentligheden og på aggressiv vis har forsøgt at mindske deres skattebetalinger. Sidstnævnte blev offentligt kendt, da ConocoPhillips tilbage i 2020 indgik et forlig med den vietnamesiske stat om at tilbagebetale et milliardbeløb i skat, efter en omfattende undersøgelse slog fast, at selskabet bevidst undgik at betale skat af en større virksomhedstransaktion. 

De foreliggende indikationer peger på en uansvarlig skattepraksis i ConocoPhillips, der både modstrider OECD’s kodeks og anbefalinger for god skatteadfærd og går stik imod PenSam’s skattepolitik og grundlæggende værdier. 

Derfor går PenSam nu i dialog med selskabet for at kræve, at ledelsen i ConocoPhillips udarbejder en offentlig tilgængelig skatterapport, der redegør for selskabets skattepraksis. Dialogen tages sammen med det amerikanske kontor af den internationale NGO, Oxfam, der – ligesom PenSam – har et centralt fokus på at fremme en ansvarlig skatteadfærd blandt selskaber. 
 
”Med de senere års historiske skatteaftaler har verdens demokratiske lande slået fast, hvor vigtig fælles spilleregler på skatteområdet er for den globale økonomi – og ikke mindst til at bekæmpe selskabers brug af skattetekniske finter. Det budskab vil PenSam gerne være bannerfører for. Og derfor kan vi naturligvis ikke se igennem fingre med, at et selskab i vores portefølje bevidst bøjer skattereglerne og dertil ikke ønsker at være transparente omkring deres skattepraksis. Med forslaget håber vi på at kunne skabe den nødvendige åbenhed i selskabet”, udtaler Torsten Fels, adm. direktør i PenSam Pension.

Konkret indebærer forslaget på generalforsamlingen, at ledelsen skal offentliggøre en såkaldt skattegennemsigtighedsrapport med udgangspunkt i en række internationalt anerkendte principper og standarder. Det betyder blandt andet, at ConocoPhillips skal offentliggøre deres skattepolitik og aflægge en land-for-land-rapportering, der redegør for selskabets omsætning, medarbejderantal og skattebetalinger i hvert land, de er repræsenteret i. I øjeblikket bliver disse oplysninger kun delt med skattemyndigheder og ikke investorer eller offentligheden. Formålet med forslaget er at få skabt åbenhed omkring selskabets skattepraksis, der længe har været genstand for kritik og skepsis. 

For Oxfam IBIS, det danske medlem af Oxfam, ses der forhåbningsfuldt på resolutionen og samarbejdet med investorerne for at presse på. Det udtaler Lars Koch, generalsekretær i Oxfam IBIS.
”Danmark taber hvert år 8 milliarder kroner i selskabsskat til skattely, og udviklingslandenes tab er endnu større. Vi kan ikke leve med, at selskaber som ConocoPhillips løber fra deres skatteregning, mens mennesker overalt kæmper med inflation, klimakrise og stigende fattigdom. Oxfam kræver ansvarlig skat af ConocoPhillips og er stolte og glade over, at PenSam støtter op.” 
Det er ikke første gang, at PenSam er med-stiller på et generalforsamlingsforslag om øget skattetransparens. 

I foråret 2022 rettede PenSam skytset mod Amazon for at kræve mere åbenhed. Selvom forslaget faldt på generalforsamlingen, var der stor tilslutning blandt aktionærer, og det skyldtes ifølge Torsten Fels, at ansvarlig skat de senere år har vundet større og større indpas i samfundsdebatten: 

”Ansvarlig skat handler i dag ikke kun om at efterleve skattelovgivningens bogstav, men i lige så høj grad ånden. Over en bred kam er der fortsat udfordringer, men vi ser dog en positiv udvikling, hvor stadig flere multinationale selskaber bliver åbne omkring deres skatteanliggender. Det skyldes ikke mindst et vedvarende pres fra civilsamfundet og investorer, og af samme grund vil PenSam fortsat tage aktivt ejerskab over selskaberne.”

Det er Oxfam America, der leder forhandlingerne med ConocoPhillips. Med i resolutionen er også den engelske pensionskasse, Greater Manchester Pension Fund. Generalforsamlingen i ConocoPhillips finder sted i maj 2023. 

PenSam er i forvejen i dialog med ConocoPhillips omkring deres CO2-udfordringer og klimaftryk. Det sker gennem investornetværket, Climate Action 100+, hvor verdens største institutionelle investorer presser klimaforurenende selskaber til en grøn omstilling. 

Pressekontakt

Peter Lyng Høiberg, fungerende presseansvarlig, PenSam
Mob: 2344 6113, E-mail pelh@pensam.dk

Heidi Joy Madsen, presseansvarlig, Oxfam IBIS
Mob: 2019 4430, E-mail hjm@oxfamibis.dk