PenSam Logo

01-03-2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i PenSam Pension

Onsdag den 23. marts 2022

Del:Print:

Indkaldelse

PenSam Pension (CVR-nr. 14 63 89 03) afholder i henhold til vedtægternes § 10 ordinær generalforsamling

Onsdag den 23.03.2022 kl. 09.30-10.00
i PenSam, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum


Dagsordenen er følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning og ledelsesbe­retning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten, herunder anvendelse af overskud eller dæk­ning af underskud, og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter for disse.
 5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
 6. Valg af ekstern revision.
 7. Bestyrelsen stiller forslag om godkendelse af lønpolitik.
 8. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne:
  I § 27 indsættes nyt stk. 2: Repræsentantskabsmøder kan afholdes fysisk, elektronisk eller delvis elektronisk.
  Tidl. stk. 2-4 bliver til stk. 3-5.
 9. Eventuelle forslag fra aktionærer.