PenSam Logo

01-03-2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i PenSam Holding

Fredag den 25. marts 2022

Del:Print:

Indkaldelse

PenSam Holding A/S (CVR-nr. 12 62 95 32) afholder i henhold til vedtægterne § 10 ordinær generalforsamling

Fredag den 25.03.2021 kl. 09.30-10.00
i PenSam, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum


Dagsordenen er følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisions­påtegning og ledelsesbe­retning samt beslutning om godkendelse af årsrap­porten, herunder anvendelse af overskud eller dæk­ning af underskud, og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter for disse.
  5. Valg af ekstern revision.
  6. Bestyrelsen stiller forslag om godkendelse af lønpolitik.
  7. Eventuelle forslag fra aktionærer.