PenSam Logo

01-06-2021

Coronaregningen skal betales af dem i skattely

Brug Coronaregningen som løftestang til at sætte ind over for skattelyproblematikken og multinationale selskabers brug af aggressive skattetekniske metoder.

Del:Print:

Af Torsten Fels, adm. direktør i PenSam. Debatindlægget er også bragt i Altinget 1. juni 2021.

Danmark ser efterhånden ud til at være kommet igennem den værste periode af Coronapandemien. En potentiel økonomisk krise er vendt til forsigtig optimisme, og det skyldes ikke mindst effektive og resolutte finans- og pengepolitiske tiltag, som har holdt hånden under dansk økonomi og erhvervsliv.

Siden starten af året har vaccineudrulningen været i gang, og senest er der indgået en politisk aftale om at få udfaset nogle af de sidste hjælpepakker til erhvervslivet. Sagt på anden vis, er vi snart ved at vende tilbage til mere normale tilstande, og så går der formentligt ikke længe, før ”arven” fra Coronakrisen skal gøres op. De anseelige summer, der er blevet brugt på hjælpepakker og kompensationsordninger, skal jo findes et sted i ligningen.

Når Coronaregningen skal betales, har PenSam et forslag til, hvor politikerne med fordel kan hente de første milliarder – problematikken med skattely og skatteomgåelse.

Hvert år går Danmark og mange andre lande glip af milliarder i statskassen, fordi multinationale selskaber overfører deres overskud til skattelylande – og dermed minimerer eller helt undgår at betale selskabsskat i det land, hvor pengene tjenes.

18.000 social- og sundhedsassistenter
Alene i Danmark skønnes det, at den danske statskasse går glip af op mod 6 milliarder kroner i selskabsskat. Det svarer til cirka 18.000 social- og sundhedsassistenters årslønninger. Og mange af disse selskaber har under Coronakrisen tilmed vokset sig større.

Det er unfair praksis, og det er penge, som kunne være blevet brugt til øget velfærd, uddannelse eller bidraget til den grønne omstilling.

PenSam er pensionsselskab for mere end 430.000 medlemmer, der primært arbejder inden for den offentlige velfærdssektor. Vores medlemmer er derfor afhængige af en korrekt skattebetaling - for uden finansieringsgrundlag vil velfærdssamfundet smuldre.

Vi er derfor meget optaget af, at de virksomheder og lande, vi investerer i, ikke spekulerer i skatteunddragelse, men opfører sig ordentligt og betaler den skat, de skal. Hverken mere eller mindre. Derfor tjekker vi løbende vores investeringer for korrekt skattebetaling, og hvis et selskab udviser mistænkelig adfærd, tager vi dialog og lægger pres på, at selskabet ikke udnytter skattelovgivningen.

Den dobbelte irlænder
Men presset bliver nødt til at komme fra flere sider. Der er behov for øget politisk fokus for at komme problematikken med skattely og skatteomgåelse til livs – og heldigvis er forhandlingerne i Bruxelles allerede godt i gang.

Derfor har PenSam i forrige uge sammen med blandt andre FOA, Oxfam Ibis og Mellemfolkeligt Samvirke rettet henvendelse til Erhvervsminister Simon Kollerup med en klar opfordring til at stå vagt om regeringens ambitiøse forhandlingsposition i de igangværende EU-forhandlinger om en offentlig tilgængelig land-for-land-rapportering, som skal sikre fuld åbenhed om selskabers skattebetalinger.

For som situationen er nu, har de enkelte EU-lande en usund konkurrence i selskabsskat, der kun går én vej – nedad. I Danmark har vi over en årrække sænket selskabsskatten, og det er et ræs mod bunden, hvis det fortsætter.

Lad os derfor bruge Coronaregningen som løftestang til at sætte ind over for skattelyproblematikken og multinationale selskabers brug af aggressive skattetekniske finter som den ”dobbelte irlænder” og den ”hollandske sandwich”. 

Det skylder vi velfærdens kernetropper, som under Coronakrisen stod forrest i frontlinjen og udviste ekstraordinært samfundssind.