PenSam Logo

02-03-2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i PenSam Bank

Onsdag den 24. marts 2021

Del:Print:

Indkaldelse

PenSam Bank A/S (CVR-nr. 13 88 46 76) afholder i henhold til vedtægternes § 10 ordinær generalforsamling:

Onsdag den 24.03.2021 kl. 08.30-09.00
i PenSam Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum


Dagsordenen er følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisions-påtegning og ledelsesbe­retning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten, herunder anvendelse af overskud eller dæk­ning af underskud, og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter for disse.
  5. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af lønpolitik og principper for bestyrelseshonorar til bestyrelsen i PenSam Bank.
  6. Eventuelle forslag fra aktionærer.