PenSam Logo

18-08-2021

Halvårsmeddelelse 2021

Pensionskunderne i PenSam fik et investeringsafkast på 6,6 mia. kr. i 1. halvår 2021.

Del:Print:

Pensionsforretning

  • Afkast på 8,1% før skat til hovedparten af kunderne
  • Flere kunder samler deres pensionsordninger i PenSam
  • Fortsat faldende administrationsomkostninger

Pensionsindbetalingerne steg i 1. halvår 2021 med 76 mio. kr., og stadig flere kunder vælger at samle deres pensionsopsparing i PenSam. Der blev i 1. halvår overført 300 mio. kr. fra andre pensionsselskaber, hvilket var en stigning på mere end 50% i forhold til samme periode sidste år.

Vi er glade for, at stadig flere af vores kunder samler deres pensionsopsparing i PenSam baseret på de gode resultater, vi har leveret gennem årene”, siger adm. direktør Torsten Fels.

Det samlede investeringsafkast var på 6,6 mia. kr. i 1. halvår. Hovedparten af kunderne har pensionskonceptet ”Fleksion”, og her udgjorde afkastet 8,1% før skat.

I PenSam har vi gennemsnitsrenteprodukter. Udsigten til endnu et år med høje investeringsafkast og en robust kapitalsituation betyder, at kunderne kan forvente en højere kontorente til næste år”, udtaler Torsten Fels.

Administrationsomkostninger udgør 93 mio. kr. for 1. halvår. Det svarer til gennemsnitligt 159 kr. pr. forsikret, og dermed ses et fortsat faldende omkostningsniveau. Udviklingen skyldes blandt andet effekten af fusionen i 2020 og en mere rationel og omkostningseffektiv administration.

Bank- og forsikringsforretning

  • Fremgang i forretningsaktivitet for PenSam Bank og PenSam Forsikring
  • Ekstraordinære nedskrivninger grundet COVID-19 fastholdt i PenSam Bank
  • Høj kundetilfredshed i PenSam Bank og PenSam Forsikring

I PenSam Bank udgjorde resultat før skat 1,5 mio. kr. i 1. halvår 2021 mod et underskud på -4,2 mio. kr. for samme periode sidste år. Udviklingen i resultatet skyldes primært øget indtægter på formidling af realkreditlån og en ekstraordinær, ledelsesmæssig nedskrivning i 2020 grundet COVID-19.

I PenSam Forsikring udgjorde resultat før skat 1,4 mio. kr. i 1. halvår 2021 mod et underskud på
-1,8 mio. kr. for samme periode sidste år. Det forsikringstekniske resultat var på samme niveau, og ændringen i periodens resultat skyldes primært et negativt investeringsafkast i 1. halvår 2020.Følg dette link for at se rapporterne