PenSam Logo

26-02-2021

Årsrapport 2020: Højt investeringsafkast i et turbulent år

Pensionskunderne fik i 2020 et investeringsafkast på 9,5 mia. kr., og de gennemsnitlige administrationsomkostninger faldt til 395 kr.

Del:Print:

Pensionsforretning

Pensionskonceptet ”Fleksion” fik et afkast på 7,0% før skat.
Administrationsomkostninger pr. forsikret faldt fra 442 til 395 kr.
Pensionsformuen voksede fra 155 mia. kr. til 165 mia. kr.

Fortsat blandt de bedste afkast i branchen

På trods af et usædvanligt år med global pandemi og historisk turbulens på de finansielle markeder, blev 2020 investeringsmæssigt et godt år for pensions-medlemmerne i PenSam. Investeringsafkastet blev på 7,0% før skat for kunder med pensionskonceptet ”Fleksion”, og målt over 5 år udgør afkastet hele 44,2%.  

”Investeringsstrategien er baseret på et højt langsigtet afkast med en sund risikospredning og fokus på bæredygtighed. Vores investeringsstrategi har de seneste 5 år sikret et afkast blandt de bedste i branchen, og det er meget tilfredsstillende”, siger adm. direktør Torsten Fels.

Pensionsprodukterne i PenSam er gennemsnitsrenteprodukter, og afkast af investeringerne udjævnes over årene, så kunderne får en stabil årlig forrentning af pensionsopsparingen. I 2020 er der henlagt yderligere 4,4 mia. kr. til kollektive bonuspotentialer, som nu udgør 24,3 mia. kr.

Ansvarlighed og ordentlighed i det vi gør og siger

Ansvarlighed og ordentlighed er integreret i vores virksomhedskultur. Det gælder også, når PenSam investerer på vegne af pensionskunderne. I forhold til FN’s verdensmål har vi valgt at fokusere på arbejdstagerrettigheder, skat og ikke mindst klima.

PenSam har stor fokus på bæredygtighed for den samlede investeringsporte-følje. Vores aktieporteføljes CO2 udledning er 60% lavere end Morgan Stanley’s verdensindeks, og vores direkte investeringer i den grønne omstilling skal op på 10% af pensionsformuen inden 2025”, forklarer Torsten Fels.

Yderligere fald i administrationsomkostningerne

Lave administrationsomkostninger er fortsat en vigtig parameter for at sikre en god pensionsopsparing. Det gælder specielt for kunderne i PenSam, da pensionsindbetalingerne er forholdsvis lave. I 2020 faldt de gennemsnitlige omkostninger pr. forsikret med 47 kr. til 395 kr.

”Vi har haft et tydeligt mål om at reducere de årlige administrationsomkostninger til niveauet 400 kr. Det har vi realiseret i 2020, og de seneste 5 år er vores omkostninger dermed reduceret med godt 20%,” siger Torsten Fels.

I nedenstående oversigt ses udvalgte regnskabstal for PenSam Pension. Selskabet er etableret ved en fusion mellem PenSam Liv forsikringsaktieselskab og Pensionskassen PenSam den 01.01.2020.

Tabel 1 | PenSam Pension

I mio. kr.
 2020
 Præmieindtægter
6.244 
 Pensionsudbetalinger
 3.875
 Investeringsafkast 
 9.495
 Administrationsomkostninger 
 228
 Investeringsaktiver 
 164.573
 Solvensdækning
 545%

 

Bank- og forsikringsforretning

Vækst i forretningsomfang på 9,3% i PenSam Bank 
Stagnerende præmieindtægter i PenSam Forsikring  

PenSam Bank og PenSam Forsikring er til for pensionskunderne i PenSam, og dermed et supplement til arbejdsmarkedspensionsordningerne.

PenSam Bank har i 2020 haft et stigende udlån, og især på formidling af realkreditlån har der været en betydelig vækst. Størrelsen af indlån har ligeledes været stigende.
Årets resultat før skat udgør et overskud på 4,2 mio. kr. mod 5,8 mio. kr. i 2019.

PenSam Forsikring har i 2020 haft stagnerende præmieindtægter på individuelle forsikringsprodukter og et fald for de kollektive forsikringsprodukter. Combined ratio udgør samlet set 96%, hvilket er på niveau med 2019.

Årets resultat før skat udgør et overskud på 4,5 mio. kr. mod 10,1 mio. kr. i 2019.
I nedenstående oversigt ses udvalgte regnskabstal for 2019 for PenSam Bank og PenSam Forsikring.

Tabel 2 | PenSam Bank                            

I mio. kr.
 2020
 Rente- og gebyrindtægter
89,8 
 Nedskrivning på udlån
 1,6
 Administrationsomkostninger
 73,2
 Årets resultat før skat
 4,2
 Egenkapitalforrentning efter skat
 1,2%
 Udlån
 1.277,5
 Kapitalprocent 
 19,2%

 

Tabel 3 | PenSam Forsikring 

I mio. kr.
 2020
 Bruttopræmier
 117,0
 Erstatningsudgifter 
 61,3
 Administrationsomkostninger 
 22,8
 Årets resultat før skat
 4,5
 Egenkapitalforrentning efter skat
 6,4%
 Erstatningshensættelser 
 28,2
 Solvensdækning 
 225%

 

 

 

Følg dette link for at se årsrapporterne for de enkelte selskaber