19-03-2020

Sparegrisen er fyldt godt op

Den finansielle styring og sammensætningen af investeringerne er tilrettelagt på en måde der gør, at krisesituationer, som den aktuelle kan håndteres.

Del:Print:

Coronavirussen har forandret hverdagen fuldstændig for os alle. Derfor er det ikke så underligt, at den også har skabt stor uro på de finansielle markeder. Når hele samfund mere eller mindre må lukke ned, har det selvfølgelig store konsekvenser for den økonomiske udvikling og dermed investeringsmarkederne.

I PenSam har investeringsdirektør Claus Jørgensen skarpt fokus på at få styret investeringerne bag din pension godt igennem krisesituationen.

PenSam er godt rustet

Den finansielle styring og sammensætningen af investeringerne er tilrettelagt på en måde der gør, at krisesituationer, som den aktuelle kan håndteres. Der foretages mange forskellige typer af investeringer, herunder f.eks. ejendomme og solcelleparker, hvilket betyder, at effekten af faldende kurser på aktiemarkederne begrænses, fordi vi ikke putter alle vores æg i samme kurv. Hertil kommer, at PenSam har lagt til side i de gode investeringsår, så der er reserver at trække på i den aktuelle situation, forklarer Claus Jørgensen. PenSam fastholder derfor også den nuværende investeringsstrategi, men følger naturligvis situationen tæt.

Din pension bliver ikke umiddelbart påvirket

PenSam’s kunder har ikke oplevet et fald i værdien af pensionsdepotet. I PenSam er pensionsproduktet nemlig et gennemsnitsrenteprodukt, hvilket betyder, at vores investeringsafkast udjævnes over årene. Vi har derfor en stødpude, som har kunne klare de store kursfald de seneste uger. Kun hvis kursfaldene bliver endnu mere ekstreme eller fortsætter i mange år, kan det i yderste konsekvens påvirke pensionerne. Men der skal meget til.

Håb for bedring i 3. kvartal

Helt afgørende bliver det, hvor længe den nuværende situation vil vare, da det har betydning for, hvor hårdt den økonomiske vækst bliver ramt. Claus Jørgensen forventer en markant afmatning i 2. og 3. kvartal, men har et håb om, at vi allerede i løbet af 3. kvartal vil kunne se en fremgang igen. Særligt hvis der kommer de nødvendige tiltag fra centralbanker og politikere.