PenSam logo

Publiceret 03-03-2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i PenSam Holding

Onsdag den 18. marts 2020

Indkaldelse

PenSam Holding A/S (CVR-nr. 12 62 95 32) afholder i henhold til vedtægternes § 10 ordinær generalforsamling:

Onsdag den 18.03.2020 kl. 09.00-09.30
i PenSam Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum

Dagsordenen er følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisions­påtegning og ledelsesbe­retning samt beslutning om godkendelse af årsrap­porten, herunder anvendelse af overskud eller dæk­ning af underskud, og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter for disse.
  5. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af Lønpolitik for PenSam Holding.
  6. Udvidelse af kredsen af væsentlige risikotagere samt derudover præciseringer og redaktionelle ændringer.
  7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.