PenSam logo

Publiceret 03-03-2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i PenSam A/S

Onsdag den 18. marts 2020

Indkaldelse

PenSam A/S (CVR-nr. 36 96 44 80) afholder i henhold til vedtægternes § 10 ordinær generalforsamling:

Onsdag den 18.03.2020 kl. 08.30-09.00
i PenSam Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum

Dagsordenen er følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning og ledelsesbe­retning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten, herunder anvendelse af overskud eller dæk­ning af underskud, og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter for disse.
  5. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af Lønpolitik for PenSam A/S.
  6. Udvidelse af kredsen af væsentlige risikotagere samt derudover præcisering og redaktionelle ændringer.
  7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.