04-03-2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i PenSam Forsikring

Torsdag den 19. marts 2020

Del:Print:

Indkaldelse

PenSam Forsikring A/S (CVR-nr. 17 11 81 88) afholder i henhold til vedtægternes
§ 10 ordinær generalforsamling

Torsdag den 19.03.2020 kl. 09.00-09.30
i PenSam, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum


Dagsordenen er følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisions-påtegning og ledelsesbe­retning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten, herunder anvendelse af overskud eller dæk­ning af underskud og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter for disse.
  5. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af Lønpolitik for PenSam Forsikring.
  6. Udvidelse af kredsen af væsentlige risikotagere samt derudover præciseringer og redaktionelle ændringer.
  7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.