31-08-2020

Tilfredsstillende afkast i 1. halvår 2020

Pensionskunderne i PenSam fik et tilfredsstillende investeringsafkast i en periode præget af historiske udsving på de finansielle markeder.

Del:Print:

Pensionsforretning

  • Investeringsafkast på -2,1 mia. kr., svarende til et afkast til pensionskunderne på -1,4% før skat
  • Kundernes pensionsindbetaling steg med 99 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år
  • Fortsat faldende administrationsomkostninger

Pensionsindbetalingerne steg i 1. halvår 2020 med 99 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, og kunderne overførte 186 mio. kr. til PenSam fra andre pensionsselskaber. Sidstnævnte var 72 mio. kr. lavere end samme periode sidste år.

Investeringsafkastet var på -2,1 mia. kr. for første halvår, svarende til -1,4% før skat. Perioden har været præget at usikkerhed om konsekvenserne af COVID-19, hvilket har givet historiske store udsving på blandt andet børsnoterede aktier. PenSam har et robust kapitalgrundlag og en investeringsstrategi, hvor der lægges vægt på spredning af investeringerne. De investeringsmuligheder, der opstod grundet uroen på de finansielle markeder, har det været muligt at udnytte i kontrolleret omfang.

”COVID-19 pandemien har præget de finansielle markeder og medført store kursudsving. I lyset af denne markedsudvikling er jeg tilfreds med vores investeringsafkast”, udtaler adm. direktør Torsten Fels.

PenSam har i 1. halvår 2020 erhvervet flere ejendomme, der understøtter investeringsstrategien om flere erhvervsejendomme med attraktive beliggenheder i de større danske byer. Dette senest med køb af det tidligere hovedkvarter for Spies Rejser i Nyropsgade i København.

 

Bank- og forsikringsforretning

  • COVID-19 præger generelt resultaterne i bank- og forsikringsforretningen
  • Øget rente- og gebyrindtægter opvejer ikke ekstraordinære nedskrivninger i PenSam Bank
  • Positivt forsikringsresultat overskygget af negativt investeringsafkast i PenSam Forsikring


Resultatet før skat i PenSam Bank var i 1. halvår 2020 præget af lavere udlånsaktivitet og et højere indlån. Der er foretaget ekstraordinære nedskrivninger på 4,0 mio. kr. grundet fortsat usikkerhed om konsekvenserne af COVID-19, og hvorledes den nye boliglov påvirker andelsboligværdierne.

Periodens resultat før skat var på -4,2 mio. kr. mod et overskud på 6,6 mio. kr. for samme periode sidste år.

Resultatet før skat i PenSam Forsikring var i 1. halvår 2020 præget af større erstatningsudgifter til rejseforsikringer og lavere erstatningsudgifter til skader på bil- og indboforsikringer. Dette præget af nedlukningen af Danmark på grund af COVID-19. Periodens investeringsresultat var påvirket af kursfald grundet uro på de finansielle markeder.

Periodens resultat før skat var på -1,8 mio. kr. mod et overskud på 11,1 mio. kr. for samme periode sidste år.