PenSam indkalder til virtuelt årsmøde

Onsdag den 4. november 2020

Del:Print:
Social og Sundhed, Pædagogisk sektor, Kost og Service, og Teknik og Service.

PenSam indkalder til virtuelt årsmøde den 4. november 2020.

Har du forslag til dagsordenen, skal du sende dem skriftligt senest 6 uger før mødet af holdes til forbrugergrupper@pensam.dk eller med post til PenSam, Ledelsessekretariatet, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum.

Udover medlemmer af forbrugergrupperne, kan alle med en pension i PenSam deltage i årsmødet.

Hvis du vil deltage, skal du tilmelde dig senest fem dage før mødet på mail forbrugergrupper@pensam.dk