30-08-2019

Halvårsregnskab: PenSam kommer godt ud af 1. halvår

I 1. halvår af 2019 har PenSam skabt et samlet afkast på 8,4% til pensionskunderne og har nu mere end 150 mia. kr. i investeringsaktiver. Læs mere om resultaterne i halvårsmeddelelsen.

Del:Print:
PenSam har skabt gode resultater i første halvdel af 2019:
  • Investeringsafkast på 10,7 mia. kr., der svarer til et afkast til pensionskunderne på 8,4% før skat 
  • Kundernes indbetaling til pension steg med 300 mio. kr. og rundede 3,0 mia. kr.
  • Pensionsformuen er vokset med 12 mia. kr. til 152 mia. kr.
  • Administrationsomkostninger er reduceret med 8 mio. kr. til 124 mio. kr.
  • Antal kunder steg med 5.000 til 427.000  

Pensionsindbetalinger stiger og godt afkast

Pensionsindbetalingerne steg i 1. halvår 2019 knap 300 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, og rundede dermed 3 mia. kr. Den positive udvikling skyldes en stigning i de månedlige pensionsbidrag, og at 1.640 kunder har valgt at samle deres pensionsordninger hos PenSam.

”Når kunderne samler deres pensionsopsparing hos PenSam, så ser jeg dette som en klar tillidserklæring og resultatet af, at vi gennem en årrække har leveret høje investeringsafkast og omkostningerne er faldet markant,” siger Torsten Fels, adm. direktør i PenSam.

Investeringsafkastet udgør 10,7 mia. kr. for årets første halvår. Det svarer til et afkast på 8,4% før skat, og er opnået gennem positive afkast på aktier, obligationer og alternative investeringer. Det faldende rente-niveau har desuden medført store gevinster på renteafdækning.

Administrationsomkostningerne udgør 123,9 mio. kr., og er reduceret med 8 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Den positive udvikling kommer af løbende effektiviseringer og det strategiske samarbejde med KMD/Edlund om en IT-brancheløsning for Liv og Pension.

”Vi høster de planlagte besparelser, og der vil komme yderligere besparelser i takt med implementering af KMD/Edlund’s IT-brancheløsning. Med brancheløsningen opnår vi desuden mulighed for at give kunderne bedre service og rådgivning,” siger Torsten Fels.

Vækst i bank og forsikring

  • Udlånsvækst på 1,8% i PenSam Bank 
  • Præmievækst på 9,5% i PenSam Forsikring   

PenSam Bank har i 1. halvår 2019 haft et stigende udlån, og især på formidling af realkreditlån ses betydelig vækst. 

Periodens resultat før skat udgør et overskud på 6,6 mio. kr. mod 1,3 mio. kr. for samme periode sidste år.

PenSam Forsikring har i 1. halvår 2019 haft en tilfredsstillende vækst i præmieindtægter på de individuelle forsikringsprodukter og en positiv udvikling i combined ratio for dette produktsegment.

Periodens resultat før skat udgør et overskud på 11,1 mio. kr. mod et underskud på 2,0 mio. kr. for samme periode sidste år.

Gå i dybden med halvårets resultaterSe halvårsregnskaber for 1. halvår af 2019 her.