PenSam screener kapitalforvaltere for ansvarlighed

PenSam vil holde kapitalforvaltere i kortere snor, når det gælder arbejdet med ansvarlige investeringer.

I PenSam har vi gennemført en ESG-analyse blandt alle 25 eksterne kapitalforvaltere om, hvordan de arbejder med ansvarlige investeringer.

ESG står for Enviromental, Social and Governance. Det dækker virksomheders miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige forhold såsom CO2-udledning, skattebetaling og medarbejderforhold.

Analysen, som PenSam's screeningsbureau GES står bag, har bestået af et spørgeskema, som efterfølgende er blevet gennemgået ved personligt interview. Alle 25 forvaltere har fået en samlet ESG-score fra 0-60, hvor højeste score lander på 57, mens to kapitalforvaltere har en ESG-score på under 20.

Som investor har vi et ansvar for, at vores investeringer foregår ansvarligt og er med til at skubbe udviklingen fremad, både når det gælder klima- og miljøhensyn og menneske- og arbejdstagerrettigheder, også når investeringerne bliver foretaget af eksterne. Vi har tidligere undersøgt forvalterne, men med denne undersøgelse gør vi arbejdet systematisk og sikrer opfølgning, siger Torsten Fels, adm. direktør i PenSam.

Tre parametre er blevet gennemgået: kapitalforvalterens politik og ressourcer for arbejdet med ansvarlige investeringer, strategi for arbejdet med ESG-emner og aktivt ejerskab og selskabsledelse. ESG dækker over miljø, sociale forhold og god selskabsledelse.

Følger op på de lavest placerede

PenSam vil gentage analysen af kapitalforvaltere, der har en lavere ESG-score og befinder sig i nederste tredjedel, hvert andet år, og derudover vil potentielle nye kapitalforvaltere skulle igennem analysen, inden der bliver indgået en aftale.

Udgangspunktet for at bruge ESG-analysen i vores daglige arbejde er ikke at ekskludere, men at vi sammen kan forbedre forvalternes arbejde med ansvarlighed. Vi vil bruge analysen til at gå i dialog med kapitalforvalterne. Dér, hvor der er problemer eller mangler i forvalterens tilgang til ESG, vil vi løbende følge op, siger Torsten Fels.

Analysen fra GES indeholder konkrete anbefalinger til, hvordan managere kan forbedre arbejdet med ansvarlighed i forbindelse med investeringer.

Fakta:

PenSam screener også selskaber og lande, som vi investerer i. Læs mere om PenSam's arbejde med ansvarlige investeringer.

For mere information kontakt presseansvarlig Kristine Jensen, tlf. 26779980 // krje@pensam.dk