Vilkår for FOA Elev/Ung Fordele

Alle medlemmer eller ansatte i fagforeningen FOA, kan få FOA Fordele. Også børn og ægtefælle/samlever, der bor på samme adresse. Dog kan der kun oprettes 1 FOA Lønkonto per medlemskab af FOA i husstanden.

Hvem kan få FOA Fordele? 

 
Alle medlemmer eller ansatte i fagforeningen FOA, kan få FOA Fordele. Også børn og ægtefælle/samlever, der bor på samme adresse. Dog kan der kun oprettes 1 FOA Lønkonto per medlemskab af FOA i husstanden. 
 

 

Hvad sker der, hvis du melder dig ud af FOA?

Melder du dig ud af FOA, eller ikke er ansat hos FOA længere (pensionering undtaget), ophører din adgang til FOA Fordele. Dine bankprodukter bliver derefter flyttet over på PenSam Bank’s almindelige prisliste.
 
Det samme sker for evt. børn og ægtefælle/samlever, der har adgang til FOA Fordele via dit medlemskab eller ansættelse hos FOA.

Hør mere om FOA Fordele vilkår

Ring til os på 44 39 39 44 og hør hvad vi kan tilbyde dig. Du kan også bestille et opkald

Bliv ringet op

Hvad sker der, når du bliver pensionist?

Hvis du er medlem af FOA, når du går på pension, beholder du dine FOA Fordele i PenSam Bank. Melder du dig ud af FOA efter din pensionering, eller er du FOA ansat og går på pension, opretholder du din adgang til FOA Fordele for de produkter, som blev oprettet, da du stadig var medlem eller ansat hos FOA. Ved disse produkters udløb, har du ikke mulighed for at oprette nye produkter med FOA Fordele. Samme vilkår gælder børn og ægtefælle/samlever i husstanden. PenSam Bank informerer pårørende ved ophør af FOA Fordele.
 

Misligholdelse

Ved din misligholdelse af produkter omfattet af FOA Fordele overgår de omfattede produkter til PenSam Bank’s almindelige vilkår og priser.
 

Samtykke

Er du berettiget til FOA Fordele skal du give PenSam Bank samtykke til at udveksle personoplysninger med FOA, som led i valideringen af dit medlemskab eller ansættelse hos FOA og sammenkøre de modtagne personoplysninger med CPR-registret. Familiemedlemmer, der bor på samme adresse som dig, skal også acceptere samkøring af personoplysninger med CPR-registret.
 

Kreditvurdering

Alle, der er berettigede til FOA Fordele og FOA Fordele Ung/Elev, bliver kreditvurderet på lige vilkår med alle andre kunder i PenSam Bank.
 

Forretningsbetingelser

Med mindre andet specifikt fremgår af vilkårene for FOA Fordele, finder PenSam Bank’s Almindelige forretningsbetingelser anvendelse på produkter omfattet af FOA Fordele. 

Se også

FOA Bolig

Vi tilbyder et af Danmarks billigste boliglån, hvis du er elev eller ung i FOA og har din lønkonto hos os.

FOA Billån

Med FOA Billån får du et billigt og godt lån. Du kan låne til hele bilen eller lægge 20% i udbetaling. Har du selv udbetalingen, får du den laveste rente.

FOA Privatlån

Med FOA Privatlån kan du låne 50.000 kr. til en meget fornuftig rente. Du kan også vælge at låne et mindre beløb.