PenSam Logo

PenSam indkalder til årsmøde i forbrugergrupperne

Onsdag den 9. november 2022

Del:Print:

PenSam indkalder forbrugergrupperne for

  • Social- og Sundhed
  • Pædagogisk sektor
  • Kost- og Service
  • Teknik- og Service

onsdag den 9. november 2022 på Nyborg Strand.

Har du forslag til dagsordenen, skal du sende dem skriftligt senest 6 uger før mødet afholdes til:

forbrugergrupper@pensam.dk

eller med post til: PenSam, Ledelsessekretariatet, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum.

 
Udover medlemmer af forbrugergrupperne, kan alle med en pension i PenSam deltage i årsmødet.
 
Hvis du vil deltage, skal du tilmelde dig senest fem dage før mødet på mail

forbrugergrupper@pensam.dk