Publiceret 28-02-2019

Årsrapport 2018: Gode resultater og positiv rente til alle kunder

En solid investeringsstrategi i et hårdt aktieår og en effektiv drevet forretning sikrer positivt afkast og lavere omkostninger til PenSam’s kunder.

En solid investeringsstrategi i et hårdt aktieår og en effektiv drevet forretning sikrer positivt afkast og lavere omkostninger til PenSam’s kunder.

Kunderne i PenSam Liv har i 2018 fået en positiv kontorente på pensionsopsparingen på mellem 2,4 pct. og 3,5 pct. før skat.

Pensionsproduktet i PenSam er et gennemsnitsrente-produkt, og i 2018 har kontorenterne været højere end investeringsafkastet. Det opsparede overskud fra tidligere år, er derfor anvendt til at sikre kunderne en stabil og ensartet forrentning.

"2018 er et af de år, hvor gennemsnitsrente-produktet viser sin styrke. Vores kunders opsparing bliver ikke ramt af ét enkelt hårdt år, og alle pensionskunder vil opleve en positiv forrentning af deres pension,” siger Torsten Fels, adm. direktør i PenSam.

Positivt afkast i svært aktieår

Investeringsafkastet for den samlede pensionsforretning blev på 0,7 pct. før skat, hvilket er tilfredsstillende i et år, hvor de finansielle markeder har været voldsomt udfordrede og præget af større aktiekursfald.

”Afkastet for 2018 afspejler PenSam’s strategi om, at risikoen skal spredes på forskellige typer af investeringer, som ikke påvirkes af de samme faktorer. I 2018 har vi opnået et godt afkast på alternative investeringer, som mere end opvejer kursfaldene på blandt andet børsnoterede aktier,” siger Torsten Fels.

I perioden 2014-2018 er det gennemsnitlige årlige afkast på knap 6 pct. før skat for den samlede pensionsforretning.

Fortsat faldende administrationsomkostninger

De samlede administrationsomkostninger i pensionsforretningen faldt med 8,8 mio. kr. i 2018.

Omkostninger pr. forsikret udgør 432 kr. i PenSam Liv, og dermed er der sket en reduktion på 30 pct. i løbet af de sidste fem år. Dette er resultatet af en mere rationel og effektiv administration.

”Vi har en klar ambition om, at omkostninger pr. forsikret er reduceret til omkring 400 kr. indenfor de kommende år,” siger Torsten Fels.

Vækst og høj kundetilfredshed i tilvalgsforretningen

Kerneforretningen i PenSam er arbejdsmarkedspensioner. Som et supplerende tilbud til kunderne tilbydes traditionelle bank- og forsikringsprodukter på attraktive vilkår.

”Vi ser stadig stigende interesse for vores bank- og forsikringsprodukter, og flere kunder valgte i 2018 at benytte disse tilbud. Dette er en meget tilfredsstillende udvikling,” siger Torsten Fels.

Det regnskabsmæssige resultat var i 2018 påvirket af, at der fortsat investeres i udbygning af et større kundegrundlag, så flere kunder benytter sig af disse tilbud og forretningsområderne er rentable.

Årsregnskaber for 2018

Følg dette link for at se årsrapporternefor de enkelte selskaber.

For yderligere kommentarer kontakt presseansvarlig Kristine Jensen, tlf. 26 77 99 80

Redigeret af Presseansvarlig Kristine Jensen, tlf. 26 77 99 80