PenSam Logo

07-02-2022

Forårsmøde i Forbrugergrupperne i PenSam

PenSam indkalder forbrugergrupperne for

  • Social- og Sundhed
  • Pædagogisk sektor
  • Kost- og Service
  • Teknik- og Service

Onsdag den 30. marts 2022 på Hotel Svendborg

Har du forslag til dagsordenen, skal du sende dem skriftligt senest 6 uger før mødet af holdes til forbrugergrupper@pensam.dk eller med post til:
PenSam, Ledelsessekretariatet, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum.

 
Udover medlemmer af forbrugergrupperne, kan alle med en pension i PenSam deltage i årsmødet.
 
Hvis du vil deltage, skal du tilmelde dig senest fem dage før mødet på mail forbrugergrupper@pensam.dk

Læs mere