Del:Print:

Patientrettigheder

Savner du overblik over dine muligheder og rettigheder som patient? Så læs her og få et hurtigt overblik

Udredningsgaranti

Når din læge har henvist dig til undersøgelse på sygehuset (ikke speciallægeklinik), har du ret til at blive undersøgt inden for 30 dage. Hvis dit lokale sygehus (eller andet offentligt sygehus) ikke kan lave udredningen inden for 30 dage, har du ret til at blive udredt på et privathospital (udvidet frit sygehusvalg).  

Behandlingsgaranti

Når der er stillet en diagnose, er du garanteret behandling inden for 30 dage derefter. Ved visse former for kræft og andre livstruende sygdomme er der fastlagt kortere maksimale ventetider. 

Det frie sygehusvalg

Som borger i Danmark har du ret til selv at vælge, hvilket sygehus og afdeling, du ønsker at bliver undersøgt eller behandlet på. Henvisningen til sygehuset sker via din egen læge. Det frie sygehusvalg gælder ikke, hvis du bliver akut indlagt med ambulance. I sådanne situationer bliver du kørt til det nærmeste sygehus. 

Læs mere på sundhed.dk

Sådan får du mere hjælp

Vil du vide, hvordan du bedst muligt finder rundt i det offentlige sundhedsvæsen? Så kontakt os.

I fællesskab forsøger vi at få dig hurtigere igennem sundhedsvæsenet, så du kan blive rask, fortsætte på dit arbejde og undgå langtidssygemelding. 

Kontakt os