PenSam Logo

PenSam of­fent­lig­gør årets rapport om sam­funds­ansvar

Med rapport om samfundsansvar 2023 sammenfatter PenSam sin samfundsindsats i det forgangne år

Del:Print:

”I PenSam har vi fokus på ansvarlige investeringer. Det er vores samfundskontrakt som institutionel investor at bidrage til en bæredygtig fremtid - og heldigvis går det som udgangspunkt hånd-i-hånd med attraktive afkast til vores medlemmer. Det viser sig tydeligt i årets investeringsresultat på 12,8 pct. i Fleksion, vores mest benyttede produkt, som samtidig er i en periode, hvor vi har fået flere bæredygtige investeringer i porteføljen,” fortæller Torsten Fels.

Året er kendetegnet ved en bredspektret indsats på tværs af alle aktivklasser.

I PenSam har vi bl.a. foretaget flere impact investeringer inden for grøn infrastruktur og investeret i en ny grøn fond, der skal reducere CO2-udslippet i atmosfæren med 1 GT. PenSam har i løbet af året desuden kunne sætte flueben ved 2025-målsætningen om en reduktion af CO2-aftrykket på 44 pct. i tre af vores aktivklasser, hhv. globale aktier, kreditobligationer og danske ejendomme. I 2023 kunne vi derfor sætte en ny ambitiøs målsætning om en reduktion på 55 pct. i 2025 som et delmål mod klimaneutralitet i 2050.

På indsatsområdet for ansvarlig skatteadfærd har PenSam i 2023 bl.a. udøvet aktivt ejerskab ved at være med til at stille forslag om mere gennemsigtighed om skattebetalinger på generalforsamlinger i flere store selskaber som Cisco, Microsoft og ConocoPhillips. Også på klimaområdet har vi gjort os gældende ved at stemme for forslag, der tager selskaberne i en grønnere retning.   

I 2023 har vi energirenoveret markant blandt ejendommene i ejendomsporteføljen. Det betyder, at PenSam er godt på vej med at indfri 2025-bæredygtighedsstrategien for danske ejendomme i investeringsporteføljen. Ved udgangen af 2023 er PenSam bl.a. langt med målsætningen om at nedsætte CO2-aftrykket med 50 pct. fra ejendommene og tæt på at have indfriet målsætningen om at bæredygtighedscertificere 20 pct. af dem. 

 

Hent rapport om samfundsansvar i en pdf-version