PenSam Logo

01-03-2024

Ind­kal­del­se til ordinær ge­ne­ral­for­sam­ling i PenSam Bank

Torsdag den 21. marts 2024

Del:Print:

Indkaldelse

PenSam Bank A/S (CVR-nr. 13 88 46 76) afholder i henhold til vedtægternes § 10 ordinær generalforsamling

torsdag den 21.03.2024 kl. 09.00-09.30
i PenSam, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum


Dagsordenen er følgende:

  1. Valg af dirigent.

  2. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.

  3. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten, herunder anvendelse af overskud eller dækning af underskud, og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.

  4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for igangværende regnskabsår.

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter for disse.

  6. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vederlagspolitik.

  7. Eventuelle forslag fra aktionærer.