PenSam Logo

09-08-2023

Hal­vårs­med­del­el­se 2023

Medlemmerne fik et investeringsafkast på 8,4 mia. kr. i 1. halvår 2023

Del:Print:

Pensionsforretning

  • Afkast på 6,8% før skat i pensionskonceptet ”Fleksion”
  • Fortsat faldende administrationsomkostninger 
  • Stigende pensionsudbetalinger

Det samlede investeringsafkastet var på 8,4 mia. kr. i 1. halvår. Hovedparten af medlemmerne har pensionskonceptet ”Fleksion”, og her udgjorde afkastet 6,8% før skat. Det er særligt den positive kursudvikling på aktier, som har bidraget til periodens afkast.

Administrationsomkostningerne udgjorde 90 mio. kr. for 1. halvår, hvilket er 4 mio. kr. mindre end samme periode året før. Det svarer til gennemsnitligt 151 kr. pr. forsikret og dermed ses et fortsat faldende omkostningsniveau. Udviklingen skyldes en mere omkostningseffektiv administration, der er blevet understøttet ved implementering af nyt forsikringssystem.

”Høje afkast og lave administrationsomkostninger er vigtige parametre for at sikre gode pensionsopsparinger. Det gælder specielt for medlemmerne i PenSam, hvor pensionsindbetalingerne er forholdsvis lave," udtaler adm. direktør Torsten Fels.

Pensionsudbetalingerne udgjorde 2,6 mia. kr. og har en fortsat stigende trend. Dette er dels drevet af en naturlig modning af medlemsbestanden, hvor stadig flere modtager en alderspension, og dels at der de seneste år har været et højt niveau for tilkendelse af førtids- og seniorpension.

Tabel 1 | Hovedtal for PenSam Pension
I mio. kr.
30.06.2023
 30.06.2022
Præmieindtægter
    3.659
       3.470
Pensionsudbetalinger
2.600
     2.313
Investeringsafkast
8.388
       -19.592
Administrationsomkostninger
         90
           94
Egenkapital
        182
           184
Kollektive bonuspotentialer
20.125
 19.039
Investeringsaktiver
176.620
   169.278
Solvensdækning
       460%
    524%