02-04-2020

Robust pensionsordning i en tid med finansiel uro

I PenSam vil kunderne opleve positiv forrentning af pensionsordningen trods negativt investeringsafkast i årets første tre måneder.

Del:Print:
  • Samlet investeringsafkast på -7% før skat i 1. kvartal 2020
  • Positiv forrentning af kundernes pensionsopsparing trods negativt investeringsafkast
  • Generalforsamlingerne i PenSam Liv og Pensionskassen PenSam godkender fusion

Pensionskunderne i PenSam fik i 1. kvartal 2020 et samlet investeringsafkast på -7% før skat. Afkastet er præget af uroen på de finansielle markeder som følge af coronavirus.

Alligevel vil pensionskunderne i PenSam opleve en positiv forrentning af pensionsopsparing.  Pensionsprodukterne i PenSam er gennemsnitsrenteprodukter og de årlige investeringsafkast udjævnes over årene, så kunderne oplever en stabil årlig forrentning af pensionsopsparingen. Det gælder også for 1. kvartal 2020, hvor kontorenten på pensionsopsparinger i Fleksionskonceptet udgør 3,54 % per år.

”Vi ønsker at give vores kunder tryghed om deres arbejdsmarkedspension fra PenSam. Muligheden for at kunne fastholde stabile kontorenter skyldes, at vi har reserveret en del af de gode investeringsafkast, vi har leveret de seneste år”, siger adm. direktør i PenSam, Torsten Fels.

Aktiemarkederne har de første tre måneder af 2020 været præget af markante kursfald og renterne på statsobligationer faldt over kvartalet som helhed. Situationen påvirker stort set alle aktivklasser negativt, og den største effekt er indtil videre set inden for børsnoterede aktier. Der forventes fortsat uro i det kommende kvartal, som vil være præget af udviklingen i udbredelsen af coronavirus og de forventede effekter af offentlige hjælpepakker.

Fastholdelse af investeringsstrategi

Investeringsstrategien er tilrettelagt, så der tilstræbes et langsigtet godt afkast til pensionskunderne, og hvor investeringsrisikoen søges reduceret gennem en spredning af investeringerne på forskellige aktiver. Det er ligeledes vigtigt at kunne fastholde investeringerne i perioder med uro på de finansielle markeder.

”På trods af meget store kursfald på særligt børsnoterede aktier, holder vi fast i vores investeringsstrategi. Vi har som andre i branchen et negative afkast i år, men vores spredning i investeringerne har begrænset effekten. Vi har kapitalstyrke til at modstå yderligere kursfald”, siger Torsten Fels.

Pensionskassen PenSam og PenSam Liv fusionerer

Generalforsamlingerne i Pensionskassen PenSam og PenSam Liv har ved udgangen af marts 2020 med stor opbakning stemt for en sammenlægning af de to nuværende pensionsselskaber i PenSam. PenSam Liv bliver det fortsættende selskab og skifter navn til PenSam Pension, når tilladelsen fra Finanstilsynet forventes at foreligge i efteråret 2020.

”Pensionskassen PenSam har været under afvikling i 30 år, og det er et naturligt og rationelt næste skridt at fusionere med PenSam Liv. Det er ligeledes vigtigt, at vores pensionsordninger til stadighed administreres omkostningseffektivt, og vi opnår en klar forenkling med ét samlet pensionsselskab i PenSam”, siger Torsten Fels.

Det fusionerede selskab har en samlet balance på 155 mia. kr. og 430.000 kunder.