Hvorfor får jeg ikke sum ved kritisk sygdom udbetalt?

​Selv om 1.567 kunder i 2017 fik udbetalt 100.000 kr. skattefrit fra PenSam, fordi de var ramt af en kritisk sygdom, er der desværre også nogle, der hvert år ikke får summen udbetalt, selv om de er alvorligt syge.


Få her en forklaring på, hvorfor PenSam i nogle tilfælde ikke kan udbetale summen.

De 3 vigtigste grunde

Vi kan godt forstå, hvis du bliver alvorligt skuffet og vred, fordi du har fået afslag på udbetaling af penge fra PenSam, hvis du er i en situation, hvor du er ramt af alvorlig sygdom og måske samtidig står i en vanskelig økonomisk situation. 

Vi vil derfor gerne forklare, hvad der er baggrunden for de betingelser, der gælder for forsikringen, og hvorfor vi er forpligtet til at følge dem, når vi afgør, om der kan ske udbetaling.

Hvorfor har jeg ikke ret til udbetaling, selv om min sygdom er alvorlig og kritisk?

​Det er ikke alle alvorlige sygdomme, der er dækket af forsikringen. Forsikringen hedder derfor også Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Grunden til at ikke alle alvorlige sygdomme er dækket, er, at forsikringen ville blive meget dyrere, hvis alle alvorlige sygdomme skulle være dækket, og det ville derfor gå ud over opsparingen til pension.  Du betaler for forsikringen via indbetalingen til pension fra din arbejdsgiver.

I 2018 er prisen for forsikringen pr. måned på 78 kr.

Hvem bestemmer hvilke sygdomme, der er dækket?

​Det gør forbrugergrupperne, der er valgt af og blandt PenSam's kunder. I forbrugergrupperne bliver det med jævne mellemrum drøftet, om dækningen på forsikringen kan udvides med nye diagnoser. Derfor er der flere gange blevet tilføjet nye diagnoser, som nu er dækket.

Det indgår i forbrugergruppernes beslutning, om forsikringen kan dække flere sygdomme, uden at prisen på forsikringen vil stige, da det vil gå ud over størrelsen af pensionsopsparingen.

Sammen med forbrugergrupperne holder vi øje med udviklingen inden for kritiske sygdomme og antallet af udbetalinger, herunder om forsikringen i PenSam dækker nogenlunde de samme sygdomme, som sammen forsikring i andre pensionsselskaber.

Hvorfor kan man ikke bare hæve prisen på forsikringen, så alle alvorlige sygdomme er dækket?

​Betalingen for forsikringen tages af den samlede indbetaling til din pension fra din arbejdsgiver. Så en højere pris for forsikringen vil betyde, at der bliver mindre opsparing til alderspension.  Din og dine kollegers pensionsindbetalinger deles mellem forsikringer og alderspension. Hvis prisen på forsikringen ved kritisk sygdom bliver højere, betyder det, at der er færre penge til opsparingen til pension hver måned, så det er nødvendigt at finde den bedst mulige balance.

Hvordan kan det være, jeg ikke er dækket ved kritisk sygdom, når jeg har min pension i PenSam?

​Du er dækket af forsikringen, når du betaler til den. Desuden har du dækningen i 1 år efter, at du er stoppet med at betale for forsikringen.

Men hvis det er mere end 1 år siden, du er stoppet med at indbetale, eller hvis din indbetaling er så lille, at der ikke er råd til at betale for forsikringspakken i pensionsordningen, så har du ikke forsikringen. Du kan altid se på dit pensionsoverblik, om du har forsikringen.

Uanset om det er bilforsikring, ulykkesforsikring eller forsikring mod kritisk sygdom - er du kun berettiget til udbetaling, hvis skaden (her: det tidpunkt du får diagnosen på din sygdom) sker på et tidspunkt, hvor du er dækket af forsikringen.

Hvis du er fyldt 65 år, har du ikke forsikringen længere- og betaler heller ikke for den - uanset om du stadig indbetaler til pension i PenSam.

Hvis du ikke har dækningen i PenSam, skal du være opmærksom på, at du i stedet kan være dækket af en forsikring ved kritisk sygdom i FOA, hvis du er medlem af FOA. Læs mere om dækningen via FOA.

Hvordan kan det være rigtigt, at jeg ingenting får udbetalt, når jeg har betalt til PenSam i mange år?

​Dækningen ved kritisk sygdom er en forsikring, og du er ikke berettiget til at få en erstatning fra en forsikring, fordi du har betalt for forsikringen i mange år. Du kan kun få penge udbetalt, hvis du opfylder betingelserne for udbetaling.

Det er ligesom med en brandforsikring: Hvis huset ikke brænder, får du aldrig din brandforsikring udbetalt. Du kan heller ikke få de penge, du har betalt for forsikringen tilbage. For de penge er år for år gået til udbetaling til de kunder, for hvem huset brændte.

Hvorfor kan jeg ikke få forsikringen udbetalt, når jeg er over 65 år og stadig arbejder?

​Vi arbejder på, at dækningen fremover skal kunne følge med en højere folkepensionsalder.  Grunden til at forsikringen har en aldersgrænse er, at risikoen for sygdom stiger med alderen. Derfor vil det gøre forsikringen dyrere, hvis der ikke er en aldersgrænse. Hvis prisen på forsikringen bliver højere, betyder det, at der er færre penge til opsparingen til pension hver måned.

Hvorfor holder I så firkantet på betingelserne i stedet for at vise medfølelse?

​I PenSam er vi sat til at passe på alle kunders pension. Det gør vi blandt andet ved at sikre, at udbetaling fra PenSam kun kan ske efter de regler, som gælder for alle.

De penge, der udbetales fra forsikringen, kommer ikke fra PenSam's lommer. Det er dine og dine kollegers penge. Forsikringen er et fællesskab, og hvis der udbetales flere penge, end der kommer ind, vil prisen på forsikringen stige.

Hvis bare én kunde skulle have forsikringen udbetalt uden helt at leve op til betingelserne, hvorfor skal nummer to og nummer tre så ikke også have en udbetaling? Og hvor går så grænsen for, hvornår man "næsten" lever op til betingelserne for at få en udbetaling?

Det ville være dejligt, hvis vi kunne udbetale til alle, vi synes burde have udbetalingen. Men det kan vi ikke tillade os, for det er dine og dine kollegers penge, vi er sat til at passe på.

Der er kun én fair måde at gøre det på, og det er ved at følge de forsikringsbetingelser, der gælder for forsikringen, så alle kunder bliver behandlet ens og korrekt.

Når nye sygdomme bliver dækket, hvorfor gælder det så ikke for mig, der allerede har sygdommen?

​Det kan opleves uretfærdigt, at man ikke kan få en udbetaling, hvis man bliver ramt af en sygdom, som først er kommet på listen over sygdomme, der er dækket, efter at man selv blev syg.

Men man kan ikke ændre en aftale med tilbagevirkende kraft. Hverken hvis forsikringsvilkår forringes eller hvis de forbedres. Det ville også blive svært at få råd til at forbedre forsikringen med nye sygdomme uden at prisen ville stige voldsomt, hvis det skulle gælde med tilbagevirkende kraft.

Hvorfor har I ikke gjort mig opmærksom på, at jeg havde forsikringen, så jeg kunne få en udbetaling?

​I PenSam har vi ikke lov til automatisk at få adgang til informationer om, at vores kunder er blevet ramt af en kritisk sygdom, fordi helbredsoplysninger er fortrolige.

Derfor er vi med i en ordning, hvor der sendes brev fra Sundhedsdatastyrelsen til personer, der på sygehus eller klinik får stillet en diagnose på en af de sygdomme, forsikringen ved kritisk sygdom dækker.  På den måde vil de fleste blive gjort opmærksom på forsikringen.

Læs mere om ordningen.

Herudover kan du altid se på dit pensionsoverblik, du får i e-Boks hvert år, eller på pensionsinfo.dk, om du har forsikringen. 

Da vi ikke må få besked fra sundhedsvæsenet om vores kunders helbredsforhold, er det nødvendigt, at du som kunde selv retter henvendelse til os rettidigt for at få en udbetaling.