Begunstigelse

Hvem får udbetaling ved dødsfald?

​Hvis du dør inden pensionsalderen, vil der som regel være en sum penge til dine pårørende. Denne udbetaling sker som hovedregel til dine "nærmeste pårørende".

Hvem er "nærmeste pårørende"?

Udbetaling sker til dine "nærmeste pårørende", som det er fastlagt i lovgivningen, hvis du ikke har givet os besked om andet.

Loven har helt klare rammer for, hvem der er "nærmeste pårørende". 

 1. Din ægtefælle eller registreret partner.
 2. *Samlever, som har fælles bopæl med forsikrede, og som enten har, venter eller har haft barn med forsikrede eller har levet sammen med forsikrede i et ægteskabslignende forhold i de sidste 2 år før dødsfaldet.
 3. Livsarvinger – dvs. børn, børnebørn, oldebørn.
 4. Arvinger i dit testamente
 5. Arvinger efter loven, det vil sige:
  a. Dine forældre eller dine forældres livsarvinger
  b. Bedsteforældre eller deres børn – dvs. onkler, fastre og mostre, men ikke fætre og kusiner. 

*OBS: Samlever indgår kun i "nærmeste pårørende", hvis begunstigelsen er indsat den 01.01.2008 eller senere.

Man finder altid "nærmeste pårørende" ’oppefra’. Det vil sige, at hvis du ikke efterlader dig nogen under punkt 1, vil det være efterladte under punkt 2, der får udbetalingen. På samme måde videre ned i rækkefølgen.

Hvis du lever papirløst sammen med en kæreste, skal du være ekstra opmærksom på reglerne for udbetaling ved dødsfald.
> Gode råd ved papirløst samliv

Du er altid velkommen til at ringe til os på 44 39 32 45, hvis du er i tvivl om, hvilke regler der gælder i din situation.

Du kan ændre på, hvem der skal have penge, når du dør

Du kan i vid udstrækning selv bestemme, hvem der skal have udbetalingen, hvis du mister livet inden pensionsalderen. Det kræver, at du giver os besked om at indsætte en såkaldt begunstigelse.
 

Tip:

Du behøver ikke foretage dig noget, hvis:
 • Du er gift og ønsker at din ægtefælle skal have udbetalingen
 • Du er enlig og ønsker at dine børn skal have udbetalingen

Dette følger automatisk af reglerne for "nærmeste pårørende".

Hvad kan du ændre?

​Her kan du se en liste over, hvad der kan blive udbetalt fra pensionsordningen ved dødsfald. Du kan også se, hvilke muligheder du har for at bestemme, hvem der skal modtage udbetalingen

 

 • Ugiftesum/ugifteydelse
 • Dødsfaldssum
 • Aldersforsikring med sikring ved død
 • Ratepension
 • Aldersopsparing
 • Begravelseshjælp 
​Her kan du ændre på hvem der skal modtage udbetalingen blandt den personkreds, der står på listen over "nærmeste pårørende". Du kan altså ændre, så udbetalingen sker i en anden prioriteret rækkefølge.
 • ​Gruppelivssum
 • FOA Gruppeliv 

Her kan du indsætte hvem som helst til at modtage udbetalingen.

Sådan gør du

Hvis du vil sikre dig, at udbetaling ved dødsfald sker på en anden måde end efter listen over ”nærmeste pårørende”, skal du udfylde en begunstigelseserklæring.  

Der findes flere forskellige erklæringer, derfor er det lettest, at du ringer til os på 44 39 32 45 for at få tilsendt den rigtige.
 
Vi skal have erklæringen retur, før den er gyldig. 

Var denne information brugbar?

Tak for din feedback

Hvad var brugbart på siden?

Tak for din feedback

Hvordan kan vi forbedre siden?

Tak for din feedback

Tak for din feedback

Din kommentar er modtaget. Vi sætter stor pris på din feedback.