PenSam Pension

​Tradition - konceptet (pensionerede før 01.09.2016)

PenSam Pension's Traditionskoncept er pr. 01.01.2015 opdelt i to rente- og kontributionsgrupper.

 

 
I procent
2020
2019
2018
2017
2016
Investeringsafkast før skat og investeringsomkostninger
6,28
9,74
2,48
2,94
6,60
Investeringsomkostninger
-0,28
-0,34
-0,39
-0,34
-0,41
Pensionsafkastskat
-1,25
-1,91
-0,34
-0,45
-1,11
Fællesudgifter/-indtægter
-0,88
-0,28
-0,36
-0,47
3,65
Overførsel til/fra kollektivt bonuspotentiale
5,35
4,11
0,22
-0,12
0,81
Regulering af ekstrahensættelser
-6,22
-8,56
1,15
1,20
-6,78
Kontorente efter skat
3,00
2,75
2,75
2,75
2,75

I figuren nedenfor kan man se de seneste års udvikling i investeringsafkast, kontorente og den såkaldte bonusgrad. Bonusgraden er størrelsen af det kollektive bonuspotentiale målt i procent af værdien af depoterne, og viser evnen til at modstå negative udsving på de finansielle markeder og muligheden for at give bonus tilbage til medlemmer. 

Man kan se af figuren, at når investeringsafkastet er større end kontorenten, og PenSam afsætter midler til senere år, vokser bonusgraden. Omvendt falder bonusgraden, hvis vi bruger af det kollektive bonuspotentiale for at kunne give en kontorente, der er større end investeringsafkastet.

 

Tradition pensionist

 

Beregning i kronebeløb

Du kan få omsat procenttallene i tabellen øverst på siden til kroner i beregneren nedenfor.

Indtast "værdien af din pension", som du finder på dit pensionsoverblik i e-Boks. Så kan du se, hvad de enkelte poster bliver til i kroner - sat i forhold til din egen pension.

Bemærk dog, at tallene i beregneren er gennemsnitstal. Derfor stemmer tallene ikke helt præcist med de faktiske bevægelser i "værdien af din pension", men de giver et fingerpeg.

Kronebeløb for PenSam Pension ​Tradition (pensionerede før 01.09.2016)

DKK