PenSam logo

Kontorente de seneste 5 år

* Dette års kontorente er baseret på tidligere års ufordelte overskud og de forventede resultater i året. Årets kontorente kan derfor sættes op eller ned i løbet af året, hvis udviklingen på de økonomiske markeder bliver anderledes end forventet. Kontorenten kan ændres med 1 måneds varsel med fremadrettet virkning.

Fra investeringsafkast til kontorente

I forsikringsbranchen er der enighed om at arbejde med øget åbenhed og gennemsigtighed. Som led i de bestræbelser vil alle selskaber offentliggøre en oversigt over, hvordan man kommer fra årets investeringsafkast og til årets kontorente.

Investeringsafkastet bliver reguleret med pensionsafkastskat og henlæggelser til bl.a. egenkapital. I gode år bliver en del af investeringsafkastet normalt gemt til mindre gode år. Derfor svarer kontorenten i de enkelte år ikke til investeringsafkastet.