Kontorente de seneste 5 år

Kontorenten er den årlige rente, du får på din pension 

I PenSam har du pension med gennemsnitsrente. Det vil sige, at den årlige rente du får - kontorenten - er baseret på investeringsafkast opnået gennem flere år. Læs mere her:

Sådan vokser din pension

Kontorenten i skemaet er vist før pensionsafkastskat på 15,3%.

* Dette års kontorente er baseret på tidligere års ufordelte overskud og de forventede resultater i året. Årets kontorente kan derfor sættes op eller ned i løbet af året, hvis udviklingen på de økonomiske markeder bliver anderledes end forventet. Kontorenten kan ændres med 1 måneds varsel med fremadrettet virkning.

Fra investeringsafkast til kontorente 

I forsikringsbranchen er der enighed om at arbejde med øget åbenhed og gennemsigtighed. Som led i de bestræbelser vil alle selskaber offentliggøre en oversigt over, hvordan man kommer fra årets investeringsafkast og til årets kontorente. 

 
Investeringsafkastet bliver reguleret med pensionsafkastskat og henlæggelser til bl.a. egenkapital. I gode år bliver en del af investeringsafkastet normalt gemt til mindre gode år. Derfor svarer kontorenten i de enkelte år ikke til investeringsafkastet.