PenSam Logo

Kontorente de seneste 5 år

Kontorenten er den årlige rente, du får på din pension 

I PenSam har du pension med gennemsnitsrente. Det vil sige, at den årlige rente du får er baseret på investeringsafkast opnået gennem flere år. Denne gennemsnitsrente kalder man også for kontorenten. 

Høje investeringsafkast og en solid økonomi har betydet, at vi i 2022 har hævet kontorenten til 8,85% for 400.000 pensionskunder i pensionsmodellerne Fleksion og Tradition. 

Medlemmer i Tidl. pensionkasse, der i 2020 fusionerede med PenSam Pension, får en kontorente på 17,71%. Den ekstraordinært højere rente skyldes udlodning af den kapital, der blev frigivet i forbindelse med fusionen.

Medlemmer, der har pension i garanterede og betinget garanterede pensionsmodeller, får en kontorente på 2,95 - 4,13%. Det hænger sammen med, at garanti-elementerne nødvendiggør en mere forsigtig investeringsprofil, det medfører et lavere investeringsafkast. 

Læs mere om pension med gennemsnitsrente her:

Kontorenten i skemaet er vist før pensionsafkastskat på 15,3%.

I Procent
 2022*
2021
2020
2019
2018
PenSam Pension
 
 
 
 
 
Fleksion
 7,38**
 3,54
 3,54
 3,54
 3,54
Tradition (ikke pensionerede og pensionerede efter 01.09.2016)
 7,38**
 3,54
 3,54
 3,25
 3,25
Tradition (pensionerede før 01.09.2016)
 4,13
 4,13
 3,54
 3,25
 3,25
PMF Pension
 2,95
 2,95
 2,36
 2,36
 2,36
Tidl. Pensionskasse
 
 
 
 
 
Sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter
 17,71
 21,25
 11,81
 11,81
 8,26
Portører
 17,71
 21,25
 14,17
 14,17
 11,81
Trafikfunktionærer og amtsvejmænd m. fl.
 17,71
 21,25
 14,17
 14,17
 11,81

 

* Dette års kontorente er baseret på tidligere års ufordelte overskud og de forventede resultater i året. Årets kontorente kan derfor sættes op eller ned i løbet af året, hvis udviklingen på de finansielle markeder bliver anderledes end forventet.

** Kontorenten er 8,85% for januar til oktober. For november og december er kontorenten 0%. Det vil sige, at kontorenten for hele året bliver på 7,38%.

Fra investeringsafkast til kontorente 

Din pension i PenSam er som nævnt er med gennemsnitsrente. Det vil sige, at den kontorente, du får på din pension (se ovenfor), er en udjævning af resultatet af investeringerne i gode og mindre gode år. På den måde udvikler din pension sig godt og stabilt.

Udjævningen sker ved at lægge lidt penge i en "fælleskasse" i år med høje afkast, og omvendt bruge fra fælleskassen i år med lavere afkast. På den måde kan din pension udvikle sig godt og stabilt.

Du kan få mere indblik i sammenhængen mellem det årlige investeringsafkast og kontorenten på din pension, hvis du nedenfor klikker på det pensionskoncept, du har. 

Du kan også se en film, der forklarer, hvad det vil sige at have Pension med sikkerhedsnet.

,

Brug for rådgivning?