Kontorente de seneste 5 år

Kontorenten er den årlige rente, du får på din pension 

 

I PenSam har du pension med gennemsnitsrente. Det vil sige, at den årlige rente du får - kontorenten - er baseret på investeringsafkast opnået gennem flere år. Læs mere her:

Kontorenten i skemaet er vist før pensionsafkastskat på 15,3%.

 

I Procent
2021*
2020
2019
2018
2017
PenSam Pension
 
 
 
 
 
Fleksion
 3,54
 3,54
 3,54
 3,54
 3,54
Tradition (ikke pensionerede og pensionerede efter 01.09.2016)
 3,54
 3,54
 3,25
 3,25
 3,25
Tradition (pensionerede før 01.09.2016)
 4,13
 3,54
 3,25
 3,25
 3,25
PMF Pension
 2,95
 2,36
 2,36
 2,36
 2,36
Tidl. Pensionskasse
 
 
 
 
 
Sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter
 21,25
 11,81
 11,81
 8,26
 5,02
Portører
 21,25
 14,17
 14,17
 11,81
 11,81
Trafikfunktionærer og amtsvejmænd m. fl.
 21,25
 14,17
 14,17
 11,81
 7,08

 

* Dette års kontorente er baseret på tidligere års ufordelte overskud og de forventede resultater i året. Årets kontorente kan derfor sættes op eller ned i løbet af året, hvis udviklingen på de økonomiske markeder bliver anderledes end forventet. Kontorenten kan ændres med 1 måneds varsel med fremadrettet virkning.

Fra investeringsafkast til kontorente 

I forsikringsbranchen er der enighed om at arbejde med øget åbenhed og gennemsigtighed. Som led i de bestræbelser vil alle selskaber offentliggøre en oversigt over, hvordan man kommer fra årets investeringsafkast og til årets kontorente. 

 
Investeringsafkastet bliver reguleret med pensionsafkastskat og henlæggelser til bl.a. egenkapital. I gode år bliver en del af investeringsafkastet normalt gemt til mindre gode år. Derfor svarer kontorenten i de enkelte år ikke til investeringsafkastet.