Pensionist

Når du får pension fra PenSam

Når du er gået på pension og er begyndt på udbetalingen fra PenSam, kan du fortsat nyde godt af de økonomiske fordele ved at bruge PenSam Forsikring og PenSam Bank.

Her på siden får du et overblik over, hvad PenSam byder på til dig som er alderspensionist, på delpension eller førtidspensionist. I nogle tilfælde har du fortsat forsikringsdækninger i din pensionsordning.

Oplysningsseddel

​Når du begynder at få udbetalt alderspension eller førtidspension fra PenSam, får du tilsendt et brev med en "pensionsoplysning", hvor du kan se, hvor meget du får udbetalt hver måned. Pensionen udbetales forud for den måned, den vedrører.

Pensionsoplysningen gælder, indtil der sker ændringer i størrelsen af udbetalingen - for eksempel når du får en årlig regulering af pensionen.

Hvis din pensionsoplysningsseddel er blevet væk, kan du ringe til os på 44 39 32 45 for at få en ny.

OBS: Er du på efterløn, skal du huske at give din a-kasse en kopi af oplysningssedlen.

Hvornår står pengene på min konto?

​​Du har pengene på din konto den sidste bankdag i måneden.

Udbetaling af pension for januar måned sker dog altid den 23. december, hvis det er en bankdag, og ellers seneste bankdag inden.

I 2018 sker udbetaling for januar måned derfor den 21. december.

Årsopgørelse

​Du får ikke tilsendt en årsopgørelse over udbetalingerne. Men du kan  finde en årsopgørelse over pensionsudbetalingerne i din skattemappe på www.skat.dk.

Alderspensionist - Forsikringsdækninger

​Selv om du er gået på alderspension eller delpension, kan du fortsat være omfattet af forsikringsdækninger i din pensionsordning.

Som hovedregel bevarer du din gruppelivssum indtil folkepensionsalderen (i nogle tilfælde dog kun til du fylder 65 år). Desuden kan du være dækket af forsikringen ved kritisk sygdom i 12 måneder efter, at indbetalingen til din pension stoppede – dog højst til du når folkepensionsalderen (i nogle tilfælde kun til du fylder 65 år).
 
Som pensionist kan du logge ind og se, om du stadig har andre dækninger i din pensionsordning foruden den pension, du får udbetalt. 
Du kan se det ved at logge ind, hvis du er optaget i en pensionsordning før den 1. juli 1999. Er du optaget senere, eller får du pension fra PMF Pension kan du ringe til os på 44 39 32 45 for at få oplysningerne.

Alderspensionist - Engangsbeløb

​​Foruden den månedlige alderspension kan du have ret til at få udbetalt et engangsbeløb, hvis du har sparet op til det i din pensionsordning. Log ind og se på dit pensionsoverblik, om du har ret til en engangsudbetaling.

Alderspensionist - Forrentning og bonus

Din opsparing til pension fortsætter med at blive forrentet, efter at udbetalingen af pensionen er gået i gang.
 
Blandt andet derfor vil du kunne opleve, at din pension bliver reguleret – som hovedregel ved årsskiftet med udbetalingen for januar måned. Det kan ske i form af:  

 • Bonus
  Bonus får du, hvis for eksempel forrentningen er større end den, der på forhånd er indregnet i din pensionsudbetaling, eller hvis der er færre udbetalinger fra pensionsordningen end forventet. Bonus medfører, at din månedlige pension bliver reguleret med fremadrettet virkning. Går udviklingen dårligere end forventet, kan der ske et fald i din månedlige udbetaling.
 • Særlig bonus
  Du kan desuden få udbetalt et tillæg til din pension som et særskilt beløb. Dette beløb hedder særlig bonus og er en udbetaling af de særlige bonushensættelser knyttet til din pension. Beløbets størrelse kan variere fra år til år. 

  De fleste får særlig bonus udbetalt som et beløb sammen med alderspensionen hver måned gennem hele året.

  I nogle pensionsordninger bliver særlig bonus dog udbetalt én gang om året som et samlet beløb for hele året. Denne udbetaling sker sammen med pensionen for juli måned.

  Får du udbetalt pension fra flere pensionsordninger i PenSam kan du opleve at få både en månedlig og en årlig særlig bonus.  
OBS: Er du på efterløn, skal du huske at give din a-kasse en kopi af oplysningssedlen, når pensionen bliver reguleret.

 

Førtidspensionist

​Når du får PenSam førtidspension, bliver du ofte samtidig sikret at få en alderspension, der svarer til, hvad du ville have fået, hvis du var fortsat med at arbejde og få indbetalt til pensionsordningen. Desuden kan du også fortsat være dækket af en gruppelivssum indtil folkepensionsalderen (i nogle tilfælde dog kun til du fylder 65 år). Din dækning ved kritisk sygdom ophører, når der er gået 12 måneder efter den seneste indbetaling til din pensionsordning. Du kan se, hvordan du er dækket på dit pensionsoverblik.

Har du sparet op til udbetaling af et engangsbeløb i din pensionsordning, har du mulighed for at få denne opsparing udbetalt, efter at du har fået tilkendt førtidspension – også før pensionsudbetalingsalderen.
 
Udbetaling af din PenSam førtidspension stopper, når du fylder 65 eller 67 år. Herefter kan du få udbetalt din alderspension. I nogle tilfælde skal du selv bede os om at sætte udbetaling af din alderspension i gang. I andre tilfælde sker det automatisk. Det afhænger af, hvilken ordning du har i PenSam. Derfor er det en god idé at ringe til os, når du nærmer dig pensionsalderen.
  

Find din pensionsalder

Din alderspensionen fra PenSam kan enten have samme størrelse som din PenSam førtidspension, eller den kan være lavere eller højere. Du kan se på dit pensionsoverblik, hvad du kan forvente at få udbetalt i alderspension. Dit pensionsoverblik får du sendt til din e-boks. Eller log på pensionsinfo.dk.

Log på Pensionsinfo via Min side

Økonomiske fordele

​Når du er gået på pension, eller når du får førtidspension, kan du stadig nyde godt af muligheden for at spare penge i hverdagen ved at bruge PenSam Bank eller PenSam Forsikring.

PenSam Forsikring har gode og billige forsikringer til dine ting, og du har også mulighed for at få en ulykkesforsikring, der dækker, efter du er fyldt 65 år.
 

PenSam Forsikring   

PenSam Bank giver dig mulighed for at låne til en attraktiv rente og få et økonomitjek. 

PenSam Bank   

Var denne information brugbar?

Tak for din feedback

Hvad var brugbart på siden?

Tak for din feedback

Hvordan kan vi forbedre siden?

Tak for din feedback

Tak for din feedback

Din kommentar er modtaget. Vi sætter stor pris på din feedback.