Investering - kort fortalt

I PenSam har vi investeringer for ca. 138 mia. kr. Det betyder, at du og dine kollegaer tilsammen er nogle af Danmarks største investorer.

I PenSam har vi investeringer for ca. 138 mia. kr. Det betyder, at du og dine kollegaer tilsammen er nogle af Danmarks største investorer.

Hver eneste dag arbejder vi benhårdt på at få pengene til at vokse mest muligt, så vi kan give dig en god forrentning af din pensionsopsparing.

Hvad er vigtigt, når vi investerer?

Når vi investerer, har vi tre ting for øje:

• Sikre et højt afkast på lang sigt

• Sprede risikoen

• Hensyn til etik

Hvad investerer vi i?

Grundlæggende sætter vi pengene i tre typer investeringer, som sikrer en god balance mellem højt afkast og risikospredning:

• Aktier

• Obligationer

• Alternative investeringer (f.eks. ejendomme og direkte lån til erhvervsvirksomheder)

Fordeling af PenSam's investeringer

PenSam Liv 2018

Vi spreder også vores investeringer i både Danmark og udlandet, da det er med til at sikre en god risikoprofil og samtidig gør, at vi kan drage fordel af den økonomiske udvikling i hele verden.