Det betyder investering for din pension

Sådan forrenter vi din pension

Afkast på investeringer går op og ned. Hvis din pension blev forrentet med det direkte investeringsafkast, ville du nogle år få en høj rente og andre år risikere at få en lav eller negativ rente. 

Vi har valgt at formindske denne usikkerhed ved at give dig en gennemsnitsrente, som giver dig en mere stabil forrentning af din pension.

Med en gennemsnitsrente udjævner vi resultatet af investeringerne i gode og mindre gode år, så renten på din pension ikke svinger så meget op og ned. For det vigtige er, at din opsparing udvikler sig stabilt på langt sigt.