PenSam investerer ansvarligt

I PenSam tager vi etiske hensyn, når vi investerer.

Vi opfatter etik og gode afkast som to sider af samme sag. Derfor skal selskaberne, vi investerer i:

PenSam undgår også selskaber, der producerer eller medvirker til at udvikle klyngebomber, atomvåben eller delkomponenter til disse våbentyper. Vi investerer heller ikke i selskaber, hvor mere end 30 % af omsætningen er knyttet til kul som f.eks. minedrift eller afbrænding, der er en af de mest klimabelastende energiformer.

Når PenSam investerer i nordiske selskaber, er det en forudsætning, at de har indgået en faglig overenskomst.

Sådan sikrer vi ansvarlige investeringer

I PenSam samarbejder vi med det nordiske screeningsselskab, GES. GES screener hvert kvartal de selskaber, som vi har investeret i, for vores etiske retningslinjer. Derudover gennemgår de hvert halve år de selskaber, som vi har investeret i, men som ikke er dækket af de faste screeninger.

GES rapporterer, om selskaber overholder de internationale konventioner. GES søger efter oplysninger om overtrædelser af konventioner bl.a. i den internationale presse og hos ikke-statslige organisationer (NGO'er). Vores bestyrelse og direktion vurderer på baggrund af disse rapporter, om vi kan investere i disse selskaber, går i dialog med selskaberne og træffer beslutninger om tilvalg og fravalg af investeringer.

Principper for ansvarlig investering

Grundlaget for PenSam’s investeringer er FN’s principper for ansvarlig investering. Det vil sige en vurdering af forhold som god selskabsledelse, sociale forhold og miljøforhold i de selskaber, vi investerer i. PenSam's grundlag for ansvarlige investeringer gælder også investeringer i statsobligationer, som overvåges ud fra Rådet for Samfundsansvars principper. Formålet er at undgå investeringer i stater som udviser manglende respekt for menneskerettigheder, miljøet, korruption mv.

Udelukkelseslister

PenSam’s Direktion beslutter løbende, hvilke selskaber der ikke må investeres i. Der tages udgangspunkt i vores screeningsbureau GES' undersøgelser og en intern vurdering i PenSam. Hvis vi har investeringer i et selskab, som vi udelukker, sælger vi. Samtidig fortæller vi skriftligt selskabet om, at det er kommet på PenSam's udelukkelsesliste, og hvorfor det er sket, med det formål, at få selskabet til at ændre adfærd.