Forslag om ret til tidligere pension

Regeringen har stillet forslag om, at det skal være muligt at gå tidligere pension for alle, der har været mange år på arbejdsmarkedet.

Et nyt forslag fra regeringen åbner mulighed for tidligere pension til alle, der har været rigtigt længe på arbejdsmarkedet. Det vil sige, at forslaget vil indføre en rettighed til tidligere tilbagetrækning, som ikke er afhængig af, at man skal have vurderet sit helbred først.

Du kan læse mere om forslaget her

Der er blevet lyttet til gode argumenter

I PenSam glæder vi os over, at regeringen har lyttet til FOAs og vores argumenter. Forslaget om ret til tidligere tilbagetrækning er blevet skruet sammen på en sådan måde, at FOAs faggrupper vil kunne få gavn af det.

Når det skal opgøres, hvor mange år man har været på arbejdsmarkedet, skal det ifølge forslaget være muligt at medregne:

  • Perioder med deltidsarbejde (tæller fuldt med)
  • Perioder med fravær på grund af fx barsel og ledighed

Desuden er reglerne for modregning af egen pension i udbetalingen af den tidligere pension udformet sådan, at det som hovedregel ikke vil ramme FOA's faggrupper.

Når man undgår modregning, vil udbetalingen af den tidligere pension være af samme størrelse som folkepensionens grundbeløb plus fuldt pensionstillæg for en enlig - det vil sige omkring 13.500 kr. om måneden.

De kommende politiske forhandlinger vil afgøre, om der bliver vedtaget en ordning, der åbner for, at dem med flest år på arbejdsmarkedet får mulighed for at gå på pension lidt tidligere.